Фермерът Поулсен – Зам-Председател на Европейския млечен борд

Датския фермер Кяртан Поулсен е един от най-добрите датски фермери, председател на бранша на датските говедовъди и Зам.-Председател на Европейския млечен борд. Какво каза той за говедовъдите на Европа

Уважаеми млекопроизводители, скъпи колеги,

Преди всичко бих искал да ви пожелая всичко най-добро и здраве през 2022 г.

Тази година обещава да бъде вълнуваща за датските фермери в много отношения. Първо е коронавируса с неговите непредсказуеми ефекти върху живота ни и цялата ни икономика.  Нашето правителство прие шест еко-схеми като част от новата ОСП: има по една агроекологична мярка за подкрепа на биологичното земеделие, за екологично и климатични пасища, за разширяване на използването на земята в низините, отглеждане на растения, за биоразнообразие и устойчивост, и нов регулаторен модел, който трябва да влезе в сила до 2026 г.

На трето място, преразпределението на средствата между първия и втория стълб има далечни последици за нивото на нашите доходи и за целия селскостопански сектор, тъй като означава загуба на доход до 23 597 евро за средната датска млечна ферма. Правителството се опитва да смекчи загубата с малки средства за финансиране с премии за клане на млади животни.

И накрая, работи се и по данък CO2 . Предложението възлиза на 160 до 200 евро за тон емисии на CO 2 . Тъй като всяка крава отделя средно 4 тона CO 2 еквивалент, данъкът струва 6 до 7,3 цента на литър произведено мляко. Очакваме политиците да възприемат като част от работата си да обясняват на търговците на дребно и потребителите защо тогава фермерите трябва да получават по-високи цени за своите продукти.

Надявам се, че разумът ще надделее в крайна сметка и че отговорните политици в Комисията или в правителствените служби в цяла Европа ще видят, че не трябва да се приема за даденост, че фермерите ще продължат да произвеждат храна на загуба и също така да бъдат заклеймявани като екологични замърсители, за които се твърди, че унищожават природата, въздуха и планетата.

Както нашите колеги от френската асоциация на млекопроизводителите APLI казват, че системата е повече от застрашена: селската тъкан се разпада и дори биологичните фермери вече не могат да се справят. Липсват млади хора, които да поемат бизнеса. Перспективите са мрачни, а финансовите пречки често са непреодолими. Този въпрос използва конкретен пример, за да покаже колко капитал трябва да събере един млад човек в Дания, за да започне бизнес и колко високи всъщност са тези препятствия.

В Германия, както и в много други страни, фермерите участват активно в дебата как да се подобри трайно положението в селскостопанския сектор. Благодарение на платформите за диалог, като диалога за земеделието и диалога за млякото, фермерите могат да работят върху реалистични решения, за да дадат на своите колеги нови бъдещи перспективи

В Италия от януари е в сила спешна субсидия, предназначена да насърчи търговците на дребно да рекламират италианско мляко на своите членове, докато в съседна Швейцария производителите са помолени да увеличат производството си. Мандрите от своя страна не са склонни да вдигат цените си. Отчитаме и други интересни събития в Ирландия и Португалия.

EMB и неговите организации-членки ще продължат да работят за препитанието ни и нашите ферми през 2022 г. Ние отстояваме справедливи цени – т.е. цени, които отчитат производствените разходи, включително разходите за устойчивост и наистина справедлив доход за всички фермери в Европа !

Кяртан Поулсен, заместник-председател на EMB и председател на Landsforeningen af ​​Danske Mælkeproducenter ( LDM)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here