Цена на млякото – плюс 1.50 евро (46.5 евро за 100 кг мляко)

Гарантираната цена на Нидерландската компания FrieslandCampina за март ще се повиши с 1,50 евро в сравнение с миналия месец и ще е вече 46.5 евро за 100 кг мляко. Това увеличение се основава, наред с други неща, и на очакването, че референтните цени на млякото ще се повишат поради спада на предлагането на мляко в световен мащаб и продължаващото силно глобално търсене. Средната гарантирана цена на FrieslandCampina за първите три месеца на 2022 г. включително март 2022 г. ще  е 45,50 евро.

Гарантираната цена на FrieslandCampina важи за 100 кг мляко със стандартно съдържание 3,57% протеин, 4,42% мазнини и 4,53% лактоза, без ДДС.

 Показаните количества се отнасят за средна доставка от 850 000 кг мляко годишно. Въз основа на месечната гарантирана цена, млекопроизводител член получава цена на млякото.

Цената на млякото се основава на съдържанието на мазнини, протеини и лактоза в млякото, доставяно от съответната млечна ферма.

От 2015 г до сега, мартенската цена  е най високата цена за 100 кг.мляко. Най-близка  до сегашната цена от март – 46.5 евро е цената през  декември 2021 г от 43.72 евро.

Източник: Фризланд Къмпани

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here