Говедата, климата и метана

От няколко години предупреждаваме, че „ удара „ на метана ще се стовари върху нашите животновъди. Засега само го почувстваха шофьорите преди няколко дни. У нас тази тема за метана остава на заден план. Имаме си по спешни проблеми за решаване в момента. Освен това, намаляването на отглежданите животни ни отдалечава от опасността от метана, но пък ни отдалечава от рафтовете.

Преди години, когато се заговори за емисии, метан, климат, за всичко това бяха виновни фермерите и животните. След първия удар обаче животновъдните хора се отърсиха и защитават своята професия и своите животни. Публикуваме едно елегантно изказване в тази връзка на д-р Онно Попинг-Университет Касел.

Когато се обсъжда опазването на климата, емисиите на метан от говедовъдството често са в центъра на вниманието. Забравено е, че метанът от животновъдството е краткотраен парников газ, който се разгражда в атмосферата в рамките на 10 до 12 години и се предава в естествения въглероден цикъл. Докато популацията на говедата остава същата, този цикъл не оказва допълнително влияние върху климата. Броят на говедата в Германия е намален с почти 30 процента от 50-те години на миналия век, .

Вярно е, че количеството метан от крава се е увеличило поради по-високата млечност; обаче той е свръхкомпенсиран от рязкото намаляване на броя на кравите. Емисиите на метан от животновъдството в Германия остават приблизително същите или леко намаляват през последните 70 години. Следователно може да се заключи, че емисиите на метан от животновъдството не могат да имат значително въздействие върху изменението на климата. По-скоро причините за изменението на климата са рязкото увеличение на потреблението на изкопаеми горива (черни въглища, лигнит, нефт, газ), предизвикано от индустриализацията.

Говедата са важен фактор в устойчивото производство на храни. Като преживни животни, те използват голяма част от растителната материя от селскостопанското производство, която е негодна за хората, и по този начин произвеждат висококачествени животински храни като мляко и месо. По този начин говедата имат важен принос за внимателното използване на земята и ресурсите в производството на храни. Исканията за намаляване наполовина на говедата или за намаляване на млечните продукти и говеждото месо от диетата показват липса на познания за историята на селското стопанство и отвличат вниманието от истинските проблемни области.

Източник: д-р. Onno Poppinga, Университет в Касел

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here