Аграрен университет-Пловдив – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

От името на академичната общност на Аграрния университет – Пловдив имаме удоволствието да Ви поканим по повод 77-годишнината на Факултет по агрономство „Св. Димитър Солунски“ да присъствате на Форум „Зооинженерно образование, наука и бизнес“, който ще се състои на 18.03.2022 г., 10:30 ч., във II аудитория, Факултет по агрономство.

Факултетът по агрономство “Св. Димитър Солунски” е създаден през 1945 г. и е първият факултет в структурата на университета, а катедра “Животновъдни науки” е наследник на едни от първите катедри във факултета, поставили началото на висшето аграрно образование в гр. Пловдив. Катедрата е с богата история и традиции. През годините, обучението по животновъдство претърпява различни промени, но винаги е заемало водещи позиции в аграрното образование.

Мисията на университета през годините е била и ще бъде устояване на предизвикателствата на времето, развиване на наука на световно равнище, подготовката на специалисти за аграрния сектор, като се основава на компетентността и академичния дух на преподавателите, въвеждането на иновации в образованието и практиката и укрепването на връзката „Образование – Наука – Бизнес”.

Ще се радваме да се срещнете с нашите студенти, преподаватели и гости на събитието.

Да обединим усилия за утвърждаване на зооинженерното образование в България, защото зооинженери, които развиват модерно и конкурентно животновъдство в нашата страна са бъдещето и земеделието се нуждае от такива специалисти.
Входът е свободен.

Очакваме Ви!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here