Фермата на бъдещето

От няколко години стане ли дума бъдещето на говедовъдството винаги сме казвали как си я представяме – просторен обор, удобни легла, място за разходка на животните, робот за доене, робот за почистване, робот за раздаване на фуражите, климатици и въздухообмени. Липсват само пижамите и нощните шапчици.

Такива ферми на бъдещето започнаха да се появяват в водещите говедовъдни страни. То няма и друг начин. Там вече в пълна сила действат наредбите за хуманно отношение към животните, условията на отглеждане и хранене. Такива действия се налагат и от друга страна. Все по осезателна липса на работна ръка във фермите. Трудът наистина е непривлекателен и  трябва да се търсят алтернативи. Всичко това ще струва много средства. Въсщонст много, много пари. Въпреки това германците вече започнаха и 12 милиона евро са приготвени за изграждането на две ферми на бъдещето.

Фермата на бъдещето“ показва прехода към нови методи за хуманно отношение към животните, щадящи околната среда и климата, както и икономически жизнеспособни методи.

Как ще изглежда говедовъдната ферма на бъдещето.
Дизайнът на повърхностите за ходене и бягане и функционалните зони вътре, изцяло ще са насочен към поддържане на здравето на опорно-двигателния апарат. Освен това в помещението  за угояване ще има автоматична хранилка и система за претегляне. Храненето и доенето ще се извършват автоматично.
Освен това, се създава зона за лежане на открито и нова зона за разходка със защита от дъжд. По-нататъшни инвестиции се вливат в  преработка на течния оборски тор, вертикален силоз, склад за силаж, управление на водите, съхранение на енергия, зелени покриви, нова фотоволтаична система, дворни площи и пътеки .

Емисиите се намаляват чрез пестене на енергия с помощта на робота за доене и хранене и специална техника за разделяне на фекалии и урина. Това е началото за Германия.
В Нидерландия  първата ферма на бъдещето вече е населена и в най-скоро време ще я представим на нашите читатели

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here