Угояване на телета – 109.52 евро за глава

Спокойно. Тази интервенция се отнася за Румъния. Румънците, също изостават с представянето на Стратегическия си план за развитие до 20 27г. За да решат въпросът с увеличаването на производството на говеждо месо, се обсъжда нова схема за подпомагане.

Трябва да се знае, че през последните години Румъния направи няколко значителни крачки по отношение развитието на месодайното говедовъдство. Налични са голям брой чистопородни стада от месодайни породи, работи се по създаване на депа за угояване на телетата и др. В същото време, животновъдите продават телетата си на 200-220 кг живо тегло, които отиват за угояване в чужбина и след това се връщат в Румъния, но с друга цена. Ето и защо румънското МЗ предложи за обсъждане на схема за угояване на телета във фермата срещу съответната помощ.

Земеделските производители ще се възползват от „специална субсидия“, която ще се прилага под формата на еко-схема за млади говеда, които трябва да тежат най-малко до 450 кг живо тегло. Максималното плащане на едно животно ще е 109,52 евро и интервенцията ще бъде предоставена в периода 2023-2027 г.

Какво включва проектъг публикуван от МЗ на Румъния.:

– увеличаване най-малко с 10% на площта за отглеждане на  всяко животно.

– осигуряване на повишени комфортни условия в зоната за почивка на животните;

– наблюдение на ежедневните действия на животните.

– подпомагане максимум до 5000 глави за едно стопанство

– първоначално е обсъден и минимален таван от 250 или 100 глави, но след дискусиите се прие, че няма минимални тавани.

– допустимите животни трябва да се държи до датата на доставка за клане, най-малко 6 месеца в стопанството;

– теглото при доставка за клане в оторизирана кланица е най-малко 450 кг живо/глава.

Какви оценки ще се използват?

  1. увеличение с най-малко 10 % от наличното пространство, разпределено за всяко животно 76,57 евро
  2. осигуряване на повишен комфорт в зоната за почивка на животните: 10,91 евро
  3. наблюдение на ежедневната активност на животните: 22,04 евро

Общо: 109,52 евро

Източник: МЗ на румъния

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here