Какъв процент от разходите на домакинствата отиват за храна?

Въпреки нарастващите цени, хората в Германия харчат само относително малка част от парите си за храна и безалкохолни напитки – по-малко от една осма от разходите на домакинствата се изразходват за това.
Потребителите също се възползват от факта, че цените на храните в тази страна са само малко над средните за ЕС, докато доходът на глава от населението е значително по-висок.

Разходите за храна също са сравнително ниски в сравнение с европейските съседи. Въпреки че делът в Германия е нараснал от 10,8 на 12% спрямо предходната година, Германия все още е под средното за ЕС.

Само в Люксембург (9,5%), Ирландия (9,8%) и Австрия (11,3%) хората харчат пропорционално по-малко за храна.

Процентът е особено висок в много (юго)източни европейски страни – преди всичко Румъния, където хората харчат почти една четвърт от разходите на домакинството си за храна.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here