Комшиите/ Сърбия – субсидия за животни за угояване

В цяла Европа, всички животновъди са оценили, че без подпомагане не могат. Някъде по-бързо се решиха въпросите с подпомагането, другаде се решават по-бавно. Някъде се отпускат по-големи помощи, другаде по-малки, според „чергата“.

В Сърбия, започна подаването на заявления за стимулиране в животновъдството, за угояване на говеда, агнета, ярета и прасета, както и за стимули на крави за отглеждане на телета за угояване.

Животновъдите могат да получат стимули за угояване на едър рогат добитък, ако подадат искане до Администрацията за земеделски плащания от 1 февруари до 31 юли 2022 г. за глави, доставени на кланица или изнесени в периода от 1 юли 2021 г. до 30 юни на текущата година.

Искането за стимулиране се подава поотделно за всеки вид угояваща глава, при условие, че за една и съща глава искането за стимулиране може да се подаде еднократно за календарна година.

Размерът на стимулите е:

– стимули за угояване на говеда – 250 лева на глава при угояване;
– стимули за угояване на агнета – 33 лева  на глава при угояване;
– стимули за угояване на ярета –   33  лева  на глава при угояване;
– стимули за угояване на прасета – 16 лева  на глава при угояване;

Животновъдите в същия период – от 1 февруари до 31 юли 2022 г., могат да подадат искане въз основа на Правилника за условията и начина за упражняване на правото на стимули в животновъдството на крави за отглеждане на телета за угояване.

Юридически лица, предприемачи и физически лица – титуляр на търговска семейна ферма получават стимули за най-малко две крави, отелени в периода от 1 юли 2021 г. до 30 юни 2022 г. Размерът на стимулите на глава е 330 лева..

Източник: agrosaveti

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here