Съседите: Ковид помощ и за румънските говедовъди

Министерството на земеделието на Румъния, публикува проектът за  наредба, с която на говедовъдите от Румъния се отпуска държавна помощ, т. нар. Covid помощ,  за 2022 година.

Според проекта помощта се отпуска в сектор говедовъдство, на физически лица, юридически лица, индивидуални или семейни фирми, които през 2022 г. извършват говедовъдна дейност.

Държавната помощ се предоставя за компенсиране на загубите, причинени от пандемията през първата половина на 2022 г.,  за минимум 3 говеда на възраст най-малко 16 месеца към 31 януари 2022 г., към които могат да се добавят говеда на възраст най-малко 7 месеца на януари 31, 2022 г., в стопанство, регистрирани във ветеринарната служба.

За да получат държавна помощ, бенефициентите трябва да отговарят на следните критерии за допустимост:
а) да са регистрирани в уникалния идентификационен регистър и да имат уникален регистрационен код в Разплащателната агенция по земеделие;
б) да не са в реорганизация, ликвидация или несъстоятелност на 31 декември 2019 г. г.;
в) да отглеждат говеда във фермата регистрирани  към датата на подаване на заявлението;

Общият размер на помощта, която може да бъде отпусната за всяко предприятие не трябва да надвишава 290 000 евро.

МЗм се  обосновава в проекта, относно отпускането на помощ на говедовъдите по следния начин: „Общите разходи на глава от стадата са се увеличили през 2021 г. в сравнение с 2020 г. с около 7% за месодайни говеда и 6% за млечни говеда.
Според оценки, предоставени от анализатори, в в сектор говедовъдство, загубите за първата половина на 2022 г. ще бъдат за млечни крави, от:
– 665,20 леи /глава/ или (266 лева)  „при средно производство от 3500 л/глава
– 512,40 леи/глава (205 лева) при средна продукция от 6000 л/глава,
а за месодайни говеда, от 130,30 леи/глава  (52 лева).

След приемане на Наредбата Изплащането на държавната помощ се извърши до 30 юни 2022 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here