Исторически рекорди при цената на говеждото

В Германия цените на говеждото се вдигат всеки ден. Самите фермери вече казват, че това са исторически цени. Кой знае от колко години чакат това.

– Недостатъчното предлагане на едър рогат добитък и нарастващото търсене е причината  за значително увеличение на цените.

Това наистина е така. На 21 март цените на едрия рогат добитък в Германия отново се повишиха. В момента немските фермери получават  от 5,35 до 5,55 евро/кг за бици от клас R, 5,1 евро/кг за юници и 4,55 до 4,85 евро/кг за крави. Тези цени са по-високи от миналата седмица и поставят нови исторически рекорди.

Данните от обсерваторията на пазара на месо показват, че средната цена на едрия рогат добитък в ЕС е 4,64 евро/кг.

И забележете, кой определя цената – на 21 март 2022 г., Асоциацията на производителите на животни и месо (VEZG) определи национална цена за млади бикове R3 за породи сименталски говеда и говеда от 5,85 евро/кг трупно. Това е с още 25 цента повече от седмица по-рано, когато цените тогава бяха повишени с 20 цента. С други думи има повишение от  40 цента за две седмици.

За младите бици Холщайн R3 VEZG определи цена от 5,80 евро/кг. Това също е с 25 цента повече, отколкото преди седмица. И двете цени са нови исторически рекорди. При сравнение на годишна база касапите плащат сега 1,95 евро за кг повече. Ако приемем, че средното тегло на клане за бикове R-3 е около 413 кг, това води до приходи от продажби от 2395 евро на животно. Това е поне 805 евро или почти 50 процента по-високи приходи от преди година.

Цената  на кланичното месо от  крави е 4.90 цента при увеличение  също с 20 цента повече от седмица по-рано.

 Ако приемем, че средното кланично тегло за крави  е около 327 кг, това води до приходи от продажби от 1619 евро на животно. Това е с 615 евро или с 61 процента по-високи приходи от преди година.

За юници от VEZG посочи цена от 5,35 евро за кг за текущата седмица – и по този начин също с 20 цента повече в сравнение с предходната седмица. Това е също нов ценови рекорд.

С други думи- да си говедовъд в Германия.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here