Как се типизира стадото

Типизирането на стадата определено е нашия най-голям проблем в селекцията. Става дума не само за външния вид, а в случая повече за „вътрешния вид“ – генетичното “съдържание“ на животните.

В която и наша ферма да влезете, веднага ще видите животни, които са от друга порода или такива, уж са от селекционираното стадо, а се различават коренно от другите крави.

За да имаме истинско  типизиране на стадото, е необходимо да бъдат установени фенотипните стойности и генетичните параметри на основните биологични признаци.

След типизирането трябва да се търсят най-добрите животни, използвайки генетичните методи.
Защо най-добрите:  всяко място за крава сега е ограничен ресурс, който в идеалния случай трябва да бъде заето от най-печелившите животни.
Но кои са животните, които носят най-ниски разходи, най-добър добив и най-голям напредък в развъждането в дългосрочен план?
С кое животно следва да се развъжда допълнително и кое да се продава или, ако е необходимо, да се покрива с месодайна  порода?

Типизирането на стадото ви може да стане по най-бързия начин запознавайки се с генотипа на женското животно. Една схема – селекция по генотип на майките, за която първи у нас заговори Тодор Арбов. След това идеята беше „прегърната“ от НСГБ и  засега е още във фаза прегръдка.

Както знаем българинът е любознателен и се появи първият „мохикани“ – наш фермер и то от месодайното направление, който „пожертва“  някое и друго евро за да приложи тази генотипна селекция и сега казва, че не може вече без нея.

За да бъдем точни, но все пак да имате развъдните  стойности на вашите женски животни, трябва да направите както казват германците, чрез „тест с удар по ушите“. Става дума за вземане генетичен материал от ухото при поставяне на ушната марка на новороденото теле. Това ви дава важни данни във връзка с ранната селекция и чифтосване и намалявате необходимостта от пространство в обора, разходите за отглеждане, количеството хранителни вещества, работното натоварване и нуждите от фураж за отглеждане на младите говеда.

Целевата селекция, базирана на здравословни и функционални характеристики, също повишава плодовитостта, устойчивостта и напредъка  в стадото. Освен това се улеснява  и изключването на генетични дефекти.

Следната информация е налична за всяко отделно животно (теста с удар по ушите от първия ден на раждането, резултат след 3-4 седмици):

Какво получавате като информация.

Доказване  на  произхода

 • Обща развъдна стойност (RZG)
  • Производство на мляко (M-kг, Fг, E-kg, мазнини%, протеин%)
  • Доймост (RZD)
  • Дълголетие (RZN)
  • Здраве (RZhealth)
  • Виме, брой соматични клетки (RZS) и здраве на вимето (RZEudderfit)
  • Плодовитост (RZR и RZRepro)
  • Здраве на краката и копита (RZclaw вкл. Mortellaro резистентност)
  • Метаболитна стабилност (RZMetabol)
 • Фитнес на телетата (RZKälberfit)
 • Характеристики на отелване ( RZKm)
  • Статус на рога
 • Капа казеин и рискови фактори
  Консултанти на Съюза на говедовъдите в Долна Саксония  помагат на фермерите при вземането на проби, оценката на данните и прилагането на  индивидуална оперативна стратегия. Всички развъдни стойности са в програмата BAP и по този начин развъдните  стойности на бици, могат да се комбинират с тези на женските животни, които са били геномно изследвани и чифтосвани по целенасочен начин.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here