Кога да заплождаме юниците

Възрастта и килограмите са едни от най-злободневните въпроси, които обсъждат фермерите. Едните „залагат“ на заплождане в по ранна възраст, други вече когато юниците са пълнозрели. Всичко това съобразено с технологията на отглеждане, климатът и храненето.

Сигурно е само едно, че докато женското теле оставено за разплод роди,  стопаните правят само разходи. Тези разходи,  направени при отглеждането на юниците, трябва да бъдат възстановени от  кравата.

Две неща са особено важни тук: полезният живот и възрастта на първото отелване /ВПО/. Например, ако полезният живот е 2,5 лактации, кравите ще се подменят  на всеки две години и половина.
От друга страна, ако кравите се отглеждат в продължение на пет лактации, за допълване на стадото са необходими  наполовина по-малко юници. Освен полезния живот, възрастта на първото отелване – ВПО е определящо за разходите. Сметките показват, че всеки допълнителен месец на отглеждане, води до разходи от около 150-200 лева допълнително.

За да можем навреме да заплодим нашите юници и съответно да получим добра продукция от тях, е необходимо да се спазват определени правила при отглеждането. От нашите наблюдения, не само у нас, а и в други страни, най са занижени грижите за телетата на възраст над 6 месеца. С други думи активите, които сме натрупали при отглеждането на малките телета, се топят с часове, попадайки в тази категория – телета над шест месеца.
В тази връзка в много говедовъдни държави има неписани и несменяеми „закони“ при отглеждането на младите разплодни животни.

Какви са те:

  • От  раждане до шест месеца: В края на тази фаза телетата трябва да са достигнали оптималното си тегло от приблизително 200 kg.  Това целево тегло може да бъде постигнато само ако за телетата се грижат оптимално.  Данни показват, че тази цел е постигната в голям брой ферми. Разбира се, има и отклонения в обратната страна. Ако случаят е такъв, трябва да се търсят подобрения в областта на храненето и управлението на телетата. От голямо значение са поилките, ранното снабдяване със сено за телета, концентрираните фуражи и свързаното с това оптимално снабдяване с хранителни вещества през това време.
  • От  шест месеца до осеменяване: В началото на тази фаза трябва да се внимава концентрацията на енергия в използвания фураж да е адаптирана към желаната възраст за първо осеменяване. През това време младите животни не трябва да стават твърде дебели, тъй като тъканта на вимето и репродуктивните органи могат да затлъстеят. Само в тази фаза може да се коригира наддаването на тегло на юницата към желаната възраст за първо осеменяване.
  • Време на осеменяване до отелване: Тази фаза започва с осеменяване. Заплождането  трябва да се извърши при приблизително 60 до 65% от крайното тегло на животното. От успешното осеменяване до отелването има 285 дни, в които юницата трябва да достигне крайното си тегло. По този начин средният дневен прираст в тази фаза трябва да бъде от 710 до 750 g, независимо от ВПО, към който се стремите. Много обширните пасища или лошите пасища не са подходящи за юниците в края на бременноста им. Фазата на отглеждане завършва с отелване.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here