1 част: Как е при другите страни-членки / Земеделието на Франция

Една държава за която по-рядко се говори по отношение на земеделието отколкото, Нидерландия, Германия, Италия, Испания. Картинката обаче е точно обратната, ако хвърлим поглед на статистическите справочници. Какво показват те. Данните са за 2020 г и може към днешния ден да имат промяна, но позволяват да се направят изводи за френското земеделие.

  • 391 000 фермери.
    Франция има 391 000 земеделски производители (фермери, съфермери или активни партньори) през 2020 г. в сравнение с 446 000 през 2010 г. Като цяло, работещите  във фермите са 659 000 еквивалента на пълно работно време в сравнение със 740 000, през 2010 г.
    Броят на постоянните несемейни фермери се е увеличил от 128 000 на 139 000 (+8,6%) за десет години, докато броят на членовете на семейството, работещи постоянно във фермата,  е намалял от 87 000 на 54 000 (-38%).

2 част: Как е при другите страни-членки /
Фермите на Франция

2 част: Как е при другите страни-членки / Фермите на Франция

  • 58% от фермерите са на възраст 50 или повече години.  Делът на фермерите на възраст 60 или повече години се е увеличил за десет години от 20% на 25%. Докато делът на младите фермери на възраст под 40 години остава стабилен на 20% .Тези цифри безспорно показват известно застаряване на френското земеделско население .
  • 27% от фермерите са жени. Делът на жените начело на фермите е намалял с 1% за десет годинидо 27%. По този начин 130 068 жени са ръководители на ферми, съ-земеделци или партньори. За по-нататъшно феминизиране на професията министърът на земеделието смята, че е необходимо по-голямо признаване на труда на жените, но и по-добро отчитане на жизнения баланс (отпуск по майчинство, условия на труд, трудна работа и др.).
  • 47 091 ферми в биологично земеделие . За десет години делът на биологичните ферми се е утроил във Франция , като се е увеличил от 4 на 12%. За 10 години броят на биологичните ферми се е увеличил със 162% до 47 000 фермери. За сравнение, Германия е отбелязала ръст от 60% за същия период. От земеделското министерство уточняват, че ръководителите на стопанства, отглеждащи биологично, са средно по-млади и по-квалифицирани от останалите. Средният размер на една биоферма е 61 хектара.
  • 23% от френските ферми практикуват „къси съединения“  , директни продажби или чрез един посредник. Това са близо 90 000 ферми, като броят им се е увеличил с 4 000 за 10 години (+ 6 точки).
  • Източник: МЗ на Франция

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here