Не е за вярване – и предприемачите зад фермерите

След „жеста“, който италианската група за млекопреработка – Granlatte направи по отношение цената на млякото, организацията на предприемачите също не закъсня със свои действия в тази насока.

Не е за вярване – мандрите вдигат цената до 48 цента

Не е за вярване – мандрите вдигат цената до 48 цента

Повишаването цената на суровото мляко е положителна, коментира президентът на предприемачите – Еторе Прандини :

 – „Решението на кооперацията Granlatte да даде на фермерите  минимална цена  от 48 цента на литър, към която се добавя ДДС и добавка за качество, е отговорен избор, който се надяваме да бъде последван от всички големи индустриални и кооперативни групи, за да се гарантира оцеляването на италианския говедовъден млечен сектор. Поради комбинирания ефект от увеличаването на разходите за енергия и фураж, секторът на млечните говеда, е претърпял увеличение на разходите 57% според, което подчертава конкретния риск от закриване за повечето ферми. Италианци, които се оказват принудени да работят с цени под производствените разходи. Риск за икономиката и околната среда, но също и за хранителните доставки на страната в сектор, в който Италия зависи от чужбина за около 16% за нуждите си”.

Коригирането на цената – обясни Прандини – е необходимо, за да се спасят оцелелите 26 хиляди италиански ферми за млечни продукти, които гарантират производство от 12 милиона тона мляко годишно, което захранва националната верига за доставки на млечни продукти, изразени  стойностно  от над 16 милиарда евро и изхранва над 100 000 души с положително въздействие по отношение на доходите и социалният живот.

Стабилността на италианската животновъдна мрежа има значение – подчерта Прандини – което не се отнася само за националната икономика, но има социално и екологично значение, тъй като когато фермата се затвори, цяла система, съставена от животни, от ливади за фураж. , типични сирена и издръжка на хиляди работници рухва

Това е втората „бяла“ лястовичка, която през последните дни спохожда италианските млечни говедовъди.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here