Кога и как да отбиваме теленцата

При много фермери често пъти решението за отбиване на теленцата се основава единствено на възрастта им. Съществуват обаче и други фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се гарантира успешен преход.

След отбиване теленцата трябва да продължат да наддават на тегло, както са го правили до този момент. Ако вашите теленца преживеят спадове на растежа след отбиване, вашият преходен период може да се нуждае от някои промени, за да гарантира, че теленцата са готови да направят тази важна хранителна промяна.

Не всички теленца се раждат равни. Недоразвитите, близнаците, различните породи и приема на хранителни вещества от майката до раждането са фактори, в резултат на които теленцата растат с различни темпове. Когато фермерите отбиват само на дни, има теленца, които изостават, не са физиологично готови за отбиване, изпитват повече дихателни проблеми и не успяват да компенсират всички тези проблеми до края на живота си веднъж отбити.

При всяка дейност свързана с отглеждането на теленцата могат да възникнат фактори, които влияят на процеса на отбиване. Въпреки това, за да се осигури успешен преход на отбиването, най-важният фактор, на който трябва да се обърне специално внимание, е приема на стартер от всяко теленце.

Всички теленца трябва да имат пред себе си вкусна закуска през първата седмица от живота си. Теленцата няма да консумират големи количества веднага, затова започнете бавно и предлагайте малки количества стартер. Не забравяйте да сменяте в първите седмици стартера ежедневно.

Мокрия, плесенясал, застоял стартер не е апетитен за теленцето. Стартера трябва да бъде вкусен и примамлив, за да насърчат приема. Помислете за поставяне на разделители между кофите за стартер и водата, за да възпрепятствате смесването, като така запазвате стартера по-дълго.

Момента в който едно теленце започва развитие на румена (търбуха) е когато започне да консумира поне половин килограм стартер на ден. Винаги предлагането на пресен стартер може да доведе до това теленцата да започнат да консумират стартер по-рано, което води до по-ранно отбиване и в крайна сметка до намаляване на разходите за отглеждане на теленцата.

След като започне развитието на румена (търбуха), са необходими 21-28 дни за максимално развитие на румена (търбуха). При раждането, търбуха на теленцето не функционира. Тъй като теленцата консумират мляко, храносмилането води до производството на летливи мастни киселини, предимно маслена киселина.

 Маслената киселина се използва от румена при производството на папили по повърхността на стената на румена (търбуха). Веднъж развити, папилите ще позволят на хранителните вещества да бъдат усвоени и използвани от теленцето. Румен (търбуха), който не е достатъчно развит, води до теленце, което може да продължи да се храни лакомо ( с охота), но не успява правилно да извлича наличните хранителни вещества, което често води до лоши темпове на растеж (нисък прираст) и после ниска млечност.

При наблюдение на приема на стартер също е важно теленцата да не се отбиват напълно от млякото, докато те консумират поне 2 килограма стартер на ден в продължение на поне 3 последователни дни. Често пъти, когато фермерите отбиват на база дневна възраст, тези насоки за прием не се вземат под внимание, което води до недоразвити румени (търбуси), които не могат да се справят със значителна хранителна промяна (преминаване 100% на суха храна).

Самото следенето на количеството на стартера приет предния ден преди отбиването не е толкова важно, колкото да знаете КОГА теленцата започват да консумират адекватни количества стартер ежедневно. Важно е също така да се осъзнае обратната връзка между приема на стартер и количеството предлагано мляко. Колкото повече мляко се консумира, толкова по-малко се консумира стартер. Това трябва да се има предвид, когато намалявате предлаганото мляко, докато се подготвяте да отбиете теленцата.

Тъй като теленцата изискват 21-28 дни от момента, когато започнат да консумират по половин килограм  стартер за да се развие напълно румена (търбуха), намаляването на количеството мляко 3 седмици преди датата на целевото отбиване може да помогне за насърчаване на приема на стартер, което води до по-добри шансове за максимално развитие на румена (търбуха).

Колкото повече фокус и внимание се отделя на приема на стартер, толкова по-големи са шансовете теленцата да бъдат с напълно развити румени (търбуси), осигуряващи плавен хранителен преход. Спадът на растежа при отбити теленца често подтиква фермерите да разгледат по-отблизо фалшивата фаза в системата им за отбиване.

Ако това е така във вашата ферма, направете още няколко стъпки назад и преоценете процеса на отбиване. Приема на стартер трябва да бъде движещата сила в програмата за отбиване на теленцата и в крайна сметка ключовият фактор, определящ момента на отбиване, а не възрастта, ако искате да имате животни с напълно развит румен (търбух).

Горещо ви препоръчваме стартерно мюсли за телета


ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here