Чисти обори – значат чисти крави, и по-малко соматични клетки

Колко чист е вашия обор?
Това важи за през цялата година.  Трябва да се вземе под внимание, когато създаваме програмата си за почистване, че  леглата за почивка на животните трябва да са сухи и чисти.
Колкото по-често оборът е почистен и колкото по-суха е постелята, толкова по-чисти ще бъдат нашите крави.
Вашите собствени разбирания за чистота ще ви водят и мотивират за да поддържате обора си почистен.

БРОЙ НА СОМАТИЧНИ КЛЕТКИ – Чистотата в обора влияе на броя на соматичните клетки на млякото. Колкото по-сухи легла имаме, толкова по-малък е броя на соматичните клетки. На пазарът вече има препарати, които биха могли да ни подпомогнат и допълнително да допринесат за абсорбирането на влагата и да намалят разпространението на бактериите.

ГЪСТОТАТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ – Гъстотата на животните в обора, може да доведе до промяна в ежедневното почистване.
Презаселването  ще доведе до много по-големи количества тор, за които торовите пътеки реално не са пригодени. А това ще доведе до допълнително почистване и повече работа за да задържите леглата сухи.

ПОЧИСТВАНЕ НА ТОРОВИТЕ ПЪТЕКИ – Поддържането на чисти торови пътеки ще се отрази благоприятно и на други фактори. Ако торовите пътеки не се чистят добре, ще забележите, че и замърсяванията по леглата са доста по-осезаеми.

ВЕНТИЛАЦИЯ – Желаните условия в обора са в пряка зависимост от вентилацията. С адекватно проветряване, влагата от животните изчезва.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here