“Алфа комерс” ООД / Как хранят фермерите и какви са основните причини за ниската продуктивност и високия разход на фураж

Храненето на преживни животни, може да се опише като изкуство, защото при изготвянето на една дажба, трябва да има баланс и синхрон между количество и качество. Някои фермери пренебрегват този баланс и не обръщат внимание на качеството, не съчетават правилно различните фуражи, което е причина да се наруши синхрона. В предходните публикации, подробно разгледахме основните фуражи, които участват в дажбите и беше подробно застъпена темата за качеството на фуражите, което няма да е обект на дискусия в тази тема.

За да очакваме добри резултати, то трябва да имаме балансирано хранене. Какво трябва да разбираме под балансирано хранене? Това означава, че дажбата която сме заложили трябва да е балансирана по-необходимите хранителни вещества, а именно: суров протеин (обръщаме внимание на незаменимите аминокиселини), енергия, сурови влакнини (обръщаме внимание на неутрално-и киселиннодетергентните влакнини), суровите мазнини, протеина смилаем в червата, баланса на протеин в търбуха, микро-и макро елементите и витамините. Голям процент от посочените по-горе хранителни вещества се пренебрегват, следствие на което имаме ниска продуктивност или излишък на хранителни вещества.

Пренебрегването на хранителните вещества, води до своите последствия, а именно ниска продуктивност и влошено здравословно състояние. Трябва да се знае, че всяко едно от посочените по-горе хранителни вещество има своята специфична роля в растежа, продуктивността и метаболизъма на животните. Класовете на хранителните вещества се определят от тяхната химическа структура или от тяхната функция в метаболизъма.

 1. Енергията осигурява на тялото способността да „работи“, което включва растеж, лактация, размножаване, храносмилане, движение и т.н. Тя се изисква в най-големи количества, като основните източници са суровите влакнени и скорбялата от зърнените фуражи.
 2. Протеинът е основния градивен елемент на тялото, който е съставен от аминокиселини. Качеството на протеина в дажбата е от значение за поддържане растежа, млечността и репродукцията.
 3. Минералните вещества са от значение за растежа на животните, за костите, репродукцията и т.н., като тяхното количество се влияе от вида и качеството на фуража. В повечето случай те са в недостатъчни количества във фуражите, което налага добавянето им към дажбата на животните. Някой фермери ги пренебрегват, а последствията са слаб растеж, крехки кости, трудни заплождания, слабост и т.н.
 4. Витамините са от значение за растежът и репродукцията, като се обръща внимание на витамин А, D и Е.

Една част от фермерите, работят със специалисти по хранене, които изготвят най-подходящата дажба за техните животни. Една друга част, сами си изготвят дажбите, а друга хранят с това, което им е налично в стопанството. Едни от най-често допусканите грешки, които ще се разглеждат поотделно през следващите седмица са:

 • Неправилното комбиниране на фуражите;
 • Включването на повече от 2 вида протеинови източници в дажбите;
 • Високото съдържание на протеин в дажбите;
 • Подхранване с концентрирани фуражи, когато основната дажба е представена от сено или слама или животните се на паша през летните месеци, когато тревата е изсъхнала;
 • Неглижирането на нормите по хранене;
 • При приготвянето на сено, често се пренебрегва фазата при която трябва да се извърши коситбата, а при люцерната се обръща малко внимание на сорта;
 • Липсата на хранителен фронт;
 • Грешна представа за хранене на воля (ad libitum);

Преди да разгледаме поотделно всяка от посочените по-горе грешки, трябва да сме запознати със същността при изготвянето на една целодажбенна смеска. Това представлява съвкупност от няколко фуража, минерали и витамини, които са добре хомогинизирани, така че животните да нямат избирателна способност.При изготвянето и основният дел се полага на грубите фуражи (силажи, сенажи и сена), които заемат до 70%, следвано от зърнени ипротеинови фуражи, минерали и витамини, заемащи до 30%. При изготвянето на дажба, се цели оптимизирането на производството и постигането на икономически резултати.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here