Теглим кравите и с метър

Много пъти се налага да узнаем веднага живото тегло на кравите или телетата. Не винаги наблизо има кантар. Ако има пък кантар няма да има специализиран транспорт. Как да разберете теглото на кравата в тези случаи.
Има една формула, която се използва доста успешно от фермерите по света и у нас. Теглото на кравата може да се намери и без претегляне, чрез няколко измервания, направени на животното с рулетка и след това въвеждане на данните във формула за изчисление.

Знаейки живото тегло на животното е полезно не само при продажба. Това помага да определим  какво количество фураж е подходящо на ден в зависимост от размера на животното. Намирането на теглото на кравите, по този метод става бърже, като имате нуждата само от една рулетка, лист хартия и химакал. Ако имате мобилен телефон , вече ви е необходима само рулетка.

Как теглим кравата без кантар. Изчисляването на теглото на кравата включва три важни стъпки.

 Първата стъпка е  с помощта на рулетка да се направят няколко измерения на кравата. Първо се измерва обиколката (О) зад предните крака, както е показано на фигурата по-долу.
Втората стъпка включва измерване на дължината (Д) от рамото (Р) до основата на опашката (Б).
Третата стъпка е да въведете установените размери на кравата във формула за изчисление.

Формулата за изчисление за намиране на теглото на кравата е: Т= 92,3 × О × О × Д , където
Т = прогнозното тегло на кравата в килограми,
О = обиколката зад предните крака, измерена в метри, и
Д = дължината на от рамото до основата на опашката, измерено в метри.
Константата във формулата за изчисление е 92,3 и е валидна независимо от възрастта и породата на животното.

Изчисляването на теглото на кравата без използване на скала ви позволява да разберете за теглото на животното. Грешката в измерването е 5%. Формулата за изчисление е добра и за телета, бикове, волове и други говеда.

Измерването на теглото на кравите без използване на везните е свързано с непосредствена близост до животното, затова се препоръчва човекът, който измерва размера на животното, да знае неговия темперамент. Действайте уверено, без да стресирате животното, което може да реагира, ако усети, че е в опасност. Ако установите, че животното е стресирано, трябва да прекратите измерванията, а не да застрашавате живота си.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here