Себестойност на млякото

Във връзка кризата в млечното говедовъдство, Националният съюз на говедовъдите в България представи своите анализи по отношение себестойността на произведеното мляко. Разбира се, за да бъде по професионално ползвахме помощта на научни работници  за което и им благодарим.

Съюзът обединява над 400 фермери. Това са основните производители на мляко. Мляко, което влиза в мандрите и съответно си плаща всички данъци.
Ние осигуряваме над 70% от млякото произведено в България. В момента именно тези фермери изпитват в най-голяма степен кризата, породена от Коронавируса и политическата ситуация  в света. В момента цените на фуражите, енергията, горивата, всички консумативи вървят ежедневно нагоре. Изкупните цени на суровото мляко растяха до края на декември и се закрепиха на ниво от 80-85 стотинки за кг. Всичко това доведе до големи задължения на фермите, намаляване производството на мляко и съответно много фалити.

Нашите крави трябва да получават пълна дажба, за да дават много мляко. Нашите ферми получават средно над 7000 кг мляко от крава, при средно за страната под 4000 кг. Нашите крави не могат да излизат на паша. В нашите крави има голяма инвестиция на генетика, селекция и технологии. Подържането това на ниво също иска пари.

На приложената таблицата е представена структурата на разходите на ден и себестойност на кг мляко за едно млечно животно с продуктивност от 4000 кг мляко. При такава продуктивност средната дневна  млечност е 10.95 кг.мляко.

Подобни са резултатите от изследванията по отношение себестойността на суровото мляко за Германия. Още през октомври техните анализатори казаха, че изоставането от себестойността е 20%. Там обаче имат защитна система на три нива и при нужда се задвижват инструментите на защита, за да не пострадат фермерите и производството. /През последните месеци производството на мляко в ЕС намалява с близо 2% /

От получения резултат се разбира, че едва ли фермерите ще продължат да инкасират такива загуби и резултата ще е страшен за нашето млечно говедовъдство.

Този доклад е представен на институциите, които имат отношение към животновъдството и се надяваме, че съвсем скоро ще има и положителни решения по отношение животновъдството ни.

Източник: Национален съюз на говедовъдите –  НСГБ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here