1 част: “Алфа комерс” ООД/ Основни принципи при хранене на преживни животни

Храненето на преживните животни не е толкова просто и поставянето на малко сено в хранилките, ще задоволи техните хранителни потребности. Истината е, че храненето включва познаването на наличните фуражи, какво и по колко трябва да се постави и как използваните фуражи, ще повлияят върху здравето и продуктивността на животните.

Храненето на преживните животните, условно можем да го разделим на няколко части:

I.Oснови принципи при отглеждането на преживни животни.

  1. В зависимост от породата на животните, трябва да се определи колко фураж ще ни е необходим. Породите животни, които се отглеждат има ключово значение при изчисляване на необходимото количество фураж, поради факта че някой породи животни се нуждаят от повече енергия, протеин, минерали и витамини. При въпроса „а пола на животните има ли значение при изчисляване на необходимото количество фураж?“, от отговорът е „не“ защото пола, има много малко въздействие спрямо породата.
  2. Съобразявайте се със средно дневният прираст при подрастващите животни, което въобще не е за пренебрегване. Средно дневният прираст ни показва нарастването на животните за определен период от време. Ако той е прекалено нисък, то задължително трябва да коригираме храненето на животните.
  3. В зависимост от сезона, трябва да се съобразяваме с хранителните изисквания на животните. В този случай се взема под внимание, състояние на пасището, колко студено става през нощта и колко горещо през денят. Например, когато температурата е под -20° С енергията в дажбата се увеличава, ако температурата е над 30° С и няма охлаждане на животни, храната се намалява. Ако пасището е изгоряло от слънцето или поради липса на финансови средства основната храна на животните са груби фуражи с ниско съдържание на суров протеин (под 12%), то подхранването със зърнени фуражи е погрешно решение. В този случай животните се подхранват с протеинови фуражи.
  4. При съставяне на дажба, трябва да се подхожда внимателно относно избора на фураж. В случая той трябва да е с добро качество и да отговаря на хранителните изисквания на животните. Добре е фуражите, които се купуват да са придружени със сертификат за качество, а ако са наше собствено производство, да ги подадем за анализ.
  5. Правилното хранене през последните месеци на бременността е от значение за бъдещата продуктивност. Често срещано в практиката е дребните преживни животни, да се лишават от фуражи, последните 2 месеца на бременността. През този период имаме не само значително нарастване на плода, но се определя и бъдещата млечна продуктивност.
  6. Не включвайте в дажбата на животните, отпадъчни продукти с неясен произход! Поради ниската си цена, те са примамливи за фермерите и често ги закупуват, но винаги евтиното излиза скъпо.

II.Станете на ясно със себе си, какви и колко животни желаете да отглеждате.

  1. Вземете правилно решение за породата и направлението животни, които желаете да отглеждате. Породата и метода на развъждане, който се прилага в стопанството, има съществена роля при съставянето на дажбата.
  2. При подрастващите животни, пола не оказва влияние в хранителните нужди.
  3. Често допускана грешка при отглеждането на дребни преживни животни, е неправилната преценка от страна на фермера за броя животни, които ще се отглеждат, което е предпоставка за недостатъчен хранителен фронт, смъртност при новородените и мастит при лактиращите животни. Липсата на хранителен фронт ще доведе до разлики в живото тегло и продуктивността на животните, защото винаги по-силните ще изместват по-слабите. Нека да не забравяме, че във всяко едно стадо си има йерархия и ако не се използва фуражен миксер, който да смесва отделните фуражи, а храната се раздава на ръка винаги в средата на яслите се хранят най-силните животните, докато най-слабите са изтикани от края. Недостатъчната площ в помещенията по време на оагването или окозването е причина много агнета и ярета да умрат от притискане и простуда. Недостатъчната площ в помещението е предпоставка да демотивира работният персонал да обръща по-малко внимание на животните.

 следва продължение…

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here