2 част: “Алфа комерс” ООД/ Основни принципи при хранене на преживни животни

III. Не подценявайте теглото на животните.

 1. При изготвянето на всяка една дажба, първата информация с която трябва да разполагаме това е теглото на животните.
 2. Оценка телесното състояние (ОТС) е показател, който не е за пренебрегване извършва се чрез палпация а не окомерно!. Благодарение на него определяме нивото на залоеност на животните и разбираме дали същите са в добра кондиция. При животните от млечно направление ако ОТС е високо, то дажбата се намалява, а ако е ниско се налага допълнително подхранване. Така или иначе и в двата случа това води до: спадане в млечността, трудни разгонвания, трудни раждания и висок разход на фураж.
 3. Средно дневният прираст е от значение за подрастващите и угояваните животни. Този показател, ни показва с колко килограма или грама нарастват животните за определен период от време. Какво е предимството при определянето на средно дневният прираст при животните за угояване: по-ясна представа за нарастването на животните и навременна корекция на дажбата ако прираста е малък; позволява ни да знаем времето за което животните ще достигнат нужните килограми; чрез прираста определяме разхода на фураж за 1 kg прираст, което отново ни позволява да редуцираме дажбата.

IV.Качество на фуражите и хранене

 1. Периодично извършвайте преценка (по външен вид и миризма) на наличните в стопанството фуражи.
 2. При балираните груби фуражи мухълът и прахът са неизбежни, ако балите се съхраняват на открито или са балирани по-влажни. Такова сено може да намали консумацията на фураж, до степен че животните да не искат да го приемат. Някой фермери за да не се изхвърля такова сено, често го слагат в миксера и го подават на подрастващите или бременните животни. Това е грешена практика защото ако има наличие на гъбични плесени, ще е предпоставка за здравословни проблеми, като безплодие и аборт.
 3. Зеленият цвят на сеното, не винаги е показател за добро качество, причина за което може да са ниско плодородие на почвата, неправилно сушене и съхранение, по време на растеж многото валежи в комбинация с високи температури, могат да окажат влияние върху качеството на сеното.
 4. При смяна на дажбата или добавяне на нови фуражи към нея, винаги подхождайте отговорно и внимателно.
 5. Хранене на воля, е когато животните имат постоянен достъп до фураж, като на остатъка на следващият ден е 5-10% от заложеното количество на предходният ден.
 6. Двата фактора консумация на храна и консумация на вода, са взаимно свързани, или колкото повече е консумацията на фураж, толкова е по-висока консумацията на вода и обратно. Винаги поддържайте чисти водопойните корита.
 7. Механизирайте процесите на хранене. Това ще ви позволи да намалите разхода на фураж, да храните по-прецизно и да сте конкурентни на пазара. Какво се има в предвид? Вземаме за пример дребните преживни животни, където в голям процент от фермите храненето все още е на ръка. С какво би ни помогнал един фуражен миксер? Ще можем да правим прецизни и добре хомогенизирани дажби, ще ни намали разходите, ще ни увеличи продуктивността на животните.
 8. Използвайте математиката! Сметките ще излязат, тогава когато започне да се прави сметка за всеки един разход, когато започне да се работи по норми с качествени фуражи.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here