Био крави със и без рога

Сдружението Bio Suisse за Швейцария, включва освен защитата на климата и отглеждането на биологични животни.
Делегатите на Bio Suisse се срещнаха за годишната пролетна среща и направеното предложение за забрана на обезрогването на добитъка в бъдеще, беше отхвърлено след гласуване.

Така че, в бъдеще ще има  био крави със и без рога.

Обезроговяване на телета

Другата сделка с политиката е свързана с предложението на Управителния съвет за добавяне на принципа на “защита и устойчивост на климата” към набора от правила. По този начин Bio Suisse си постави за цел „да доведе емисиите на парникови газове до нетна нула до 2040 г., като се вземе предвид цялата верига на стойността“. Предложението беше прието със 75 гласа, така че Bio Suisse включва защитата на климата във всички насоки.

Източник: Bio Suisse

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here