Идентификацията на животните – задължителна в ЕС

Идентификацията на селскостопанските животни е задължителна за страните от ЕС. Все още има разминаване в отделните страни по отношение възрастта за маркиране, сроковете за маркиране, марките, разчитането и още куп неща свързани с това. Полека лека обаче „камъните“ се наместват и маркирането е нещо обикновено и ежедневно за фермерите.

Какви са изискванията за идентифицирането на животните в Румъния. Нищо по-различно, както е у нас. Нашите фермери обаче трябва да го знаят, за да няма приказки, че някои са привилегировани.

Идентификация и маркиране на селскостопанските животни – е част от условията за кръстосано спазване за достъп до безвъзмездни средства. Земеделските стопани имат задължението да оповестяват събитията, които имат на ниво добитък, независимо дали става дума за отелване, влизане или излизане на животни във фермата или загуба на ушни марки, според Агенцията за плащания и интервенции в земеделието.

В зависимост от вида има крайни срокове, в които животните трябва да бъдат идентифицирани и маркирани.

Време за идентификация и маркиране на ушите за говеда: 20 дни. При  говедата, животновъдите са длъжни да ги идентифицират в рамките на 20 дни след отелването. Паспортът на говедата се издава от Държавната ветеринарна служба..

Крайният срок за идентификация и ушни марки при овце е 180 дни. За овцете животновъдите са длъжни да  идентифицират новородените агнета в рамките на 180 дни след раждането.

Крайният срок за идентификация и ушни марки при прасета е 60 ​​дни. Други изисквания за кръстосано спазване, на които трябва да отговарят животновъдите:

– Уведомява за следните събития: раждане, влизане/излизане във фермата,  загуба на ушна марка и др.;

– Използване хормонални препарати само под ръководството на ветеринарен лекар;

– Спазване на задълженията за ТСЕ (трансмисивна спонгиформна енцефалопатия- скрейпи);

– Да спазва правилата за безопасност на фуражите;

– Спазване правилата за хуманно отношение към животните.

Неспазването от страна на земеделските производители на правилата води до намаляване на плащанията или до изключване от изплащане на субсидии, предупреждават от агенцията..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here