Кризата – как да я укротим

Кризата в животновъдството продължава вече доста време и вероятно ще продължи още дълго. У нас борбата с кризата сякаш се свързва /поне засега/ единствено с подпомагане с финансови средства. По страниците на всеки земеделски сайт се коментира само това – интервенции, ставки, де минимис, помощи.
Всичко това обаче има край.

Има държави, в които животновъдите вече претръпнаха, разбраха, че кризата се бори не само с пари и преминаха за използване на други инструменти. Нещо повече, започнаха да провеждат дори дискусии по въпросите с изхранването на животните. Именно на тема  „Рационално хранене на продуктивните животни: съвременни подходи и практики, насочени към продоволствена и продоволствена сигурност“, се проведе дискусия в Аграрния университет в Атина.

Направи се анализ на ситуацията. Засегна се дефицита на фуражите за животни, който се покрива от внос. Разбра се, че  участието на бобовите култури  в грубите фуражи покриват 74% от нуждите, а царевичния силаж само 7%. Подчерта се важността на отглеждането на люцерна и едногодишна детелина, които се отглеждат на площ от 1,5 милиона декара, като производството достига 2 милиона тона годишно.

По отношение използването на пасищата се отчете, че 50% от площите са били пасища, а сега се едва 10%.

Използването на микроводораслите в храненето на продуктивните животни също бе споменато в докладите. Култивирането на микроводорасли се извършва в големи открити езера или биореактори, състоящи се от прозрачни тръби.

Обсъдено бе използването на насекоми в храната за животни, като алтернативен източник. Този въпрос все още не е разбран от потребителите и лектора даде за пример селското, домашно пиле, което живее на село и се храни с насекоми и сега всеки търси да го купи.

Обсъди се също възможността за други иновативни фуражи от остатъци от кафе и остатъци от варене на растителни продукти.

Директно от Атина: М.Михайлов

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here