Помощи за купуване на фураж

След кризите от коронавируса и войната в Украйна, дойдоха и детайлите. През последните месеци темите за въглеродните емисии, зелената сделка, алтернативните хранителни продукти и др., сякаш минаха на втора позиция.

Към първото място на проблемите започна да се насочва продоволственото осигуряване.

Някои страни вече пуснаха бариерите за износ на храни, други пък започнаха да отделят по голямо внимание на своите производители. Всъщност това се и случва и у нас. Всяка държава използва различни начини, да финансиране своите фермери, съобразени със законодателството на страната.

Как се подпомогнаха гръцките фермери за преодоляване фуражната криза. След много дебати и обсъждане, най-после в ДВ са публикувани условията за получаването на тази помощ. Общото финансиране не може да е по-голямо от 50 млн. евро.

Помощите за закупуване на фуражи са предназначен  за професионални земеделски производители, които са вписани в Регистъра на земеделските стопани до 31.12.2021 г.

За подпомагане подлежат следните стопанства:

  • Отглеждане на млечни говеда
  • Отглеждане на други говеда и биволи
  • Развъждане на коне и други еднокопитни животни
  • Развъждане на камили.
  • Овцевъдство и козевъдство
  • Свиневъдство
  • Птицевъдство
  • Отглеждане на други животни

Трябва да се представят документи доказващи оборота за 2021 г на ЗП и декларация за съответното ДДС. Размерът на помощта се изчислява в размер на два процента (2%) върху оборота за 2021 г., получен за изчисляване на ДДС.

За бенефициентите, които не трябва да подават декларация за ДДС, размерът на помощта се изчислява в размер на два процента (2%) върху брутния доход за 2020 г.

Помощта е освободена от данъци и неотчуждаема в ръцете на държавата или трети страни. Получената помощ може да се използва само за закупуването на фураж и доказва със съответните документи. Неизползваните средства или липсата на документи за закупуване на фураж се връщат със съответните лихви.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here