От 2027 г индивидуалното отглеждане на телета ще бъде забранено.

Бизнеса говедовъдство, търси и най-малките ползи за намаляване разходите и увеличаване печалбата. Стигна се и до сметките при отглеждането на телетата. Кое е най-рентабилно – отглеждането в индивидуална клетка, по две в клетка или групово.

Какви са резултатите от опитите на изследователите.
Индивидуално, в група или по двойки?

Различните начини за отглеждане на телета, имат своите предимства и недостатъци, но отглеждането на двойки може да бъде оптимално, ако са изпълнени основните условия. Още повече, че от 2027 г индивидуалното отглеждане на телета ще бъде забранено.

Всеки има нужда от другар. Говедата се нуждаят от приятелство на всеки етап от своето развитие. Отглеждането на телета с поне един придружител, може да подобри хуманното отношение към животните и  растежа. Обществото е важно за телетата, защото те са социални същества. Телетата, отглеждани с другари, също показват по-голяма способност да се адаптират към промените. Те са по-склонни да опитат нови фуражи като зърно, сено и гранули.  Това се изразява също и в по-добра устойчивост на стрес при отбиване.

Отглеждането на телета, независимо от избрания метод на отглеждане, има своите предизвикателства и недостатъци, а отглеждането по двойки не е без тях. Докато индивидуалното отглеждане  може да ограничи предаването на болестта от едно животно на друго, при двойките  не е 100% предотвратимо.  Болестите при телетата обикновено се причиняват от комбинация на много фактори, а не само от един, а здравословното отглеждане на телета по двойки или групи е постижимо, когато се управлява добре.

Един от популярните и евтини методи за отглеждането на телетата по двойки  е сдвояването на индивидуалните клетки, чрез свързването им с ограда.

Недостатък на системата за свързването им е, че чифтосаните телета предпочитат да прекарват по-голямата част от времето си заедно. Това означава, че и двете ще бъдат в една и съща кабина. Въпреки, че това е добре за социалната им връзка, единичната клетка не осигурява достатъчно място или постеля, както за отглеждането на телета, така и за чистотата. Това създава предизвикателства, свързани с поддържането на чиста и суха среда.

Друг вариант е да използвате специална къщичка за две телета със съответната открита площ. Тази по-голяма кабина осигурява повече място за лягане заедно. Недостатъкът на това пространство обаче е по-големият входен отвор, който може да доведе до твърде ниска температура при неблагоприятни метеорологични условия. Затова е добра практика кабината да се постави така, че входът да не е от страната, от която обикновено духа вятър.

За фермерите, които предпочитат да държат телетата си на закрито, малките общи боксове може да са добър вариант.
Много производители образуват двойки или малки групи, като премахват преградите, които разделят отделните боксове.

В някои ферми телетата първоначално се държат отделно. Например, телетата, родени с разлика от няколко дни, могат да бъдат разделени първоначално, за да се уверите, че и двете телета  пият мляко сами преди събирането им.
Други ферми с телета на една и съща възраст, решават да ги сдвоят  веднага след раждането. Някои от тези фермери отчитат по-ниски разходи за инфраструктура в сравнение с индивидуалните кошари.

Преди да преминете към сдвояване на телета е важно добрите практики за управление на стадото да са вече усвоени във фермата. Фермерът трябва да оцени своите възможности, да анализира силните и слабите страни и да разработи план. Въпреки, че отглеждането по двойки не е подходящо за всеки, ползите от този метод на отглеждане на добитък са обещаващи.

Темата за забраната на клетките, въпреки, че започна с кокошките  носачки, включва също и забраната за индивидуално отглеждане на телета в оборите. До 2027 г., забраната за отглеждане в клетки ще се прилага за домашни птици, зайци, свине майки и индивидуални кошари за телета.

Източник: Университет Медисън

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here