4 част: КЕТОЗА – едно сериозно заболяване, което – може лесно да се предотврати

Епидемиология

Кетозата при говедата се появява практически във всяка страна, където се отглеждат млекодайни крави. В някои региони има само единични случаи, но в други инцидентността може да достигне до 15 процента и повече.

Всички високомлечни крави през периода на ранна лактация (първите 6 седмици) са застрашени от кетоза. Честотата варира между 5 и 16%, но е различна за различните стада. Обикновено рискът от кетоза е по-висок при крави с големи запаси от мазнини. Лактиращите крави с хиперкетонемия (субклинична кетоза – серумен в-хидроксибутират > 12 mg/dL) са с повишен риск от развитие на кетоза.

Развива се главно при високопродуктивните животни и рядко при нископродуктовните крави, или възрастни бикове, освен при страдащите от дълготрайно гладуване и протрахирали заболявания.

В много области броят разпознати случаи на кетоза е увеличен значително от 1940. Първият описан случай на кетоза при говедото в САЩ е установен през 1929.

Кетозата може да се появи у млекодайните крави на всички възрасти, но е по-често срещана в годините на висока лактация след втория, третия и следващите лактационни периоди.

Смъртността от кетоза у млечните крави е ниска, варираща от 1 до 5 процента. Лактационната кетоза е рядко фатална; дори ако не се лекува достига максимално 1 или 2 процента. Сведенията за “estate ketosis” показват сравнително по-голяма смъртност.

Клинични и параклинични признаци

При кравите, отглеждани боксово, първият клиничен симптом се явява пониженият апетит. Те избягват зърнения фураж. При групово отглеждане се наблюдава понижена млечност, летаргия и „празен” корем. При клинично изследване кравите са афебрилни, но могат да бъдат леко дехидратирани. Руменовият мотилитет е вариабилен, в някои случаи може да се наблюдава хепертония, а в други – хипотония на търбуха. Най- характерният признак е миризмата на ацетон.

В част от случаите животните показват и нервни признаци – извратен апетит (ближат и дъвчат метални и други неспецифични за тях предмети), нарушения в координацията на движенията и походката, непрекъснато мучене, понякога агресия.

Съществуват различни класификации на кетозата според клиничните признаци.

Лактационната кетоза включва случаи на животни, страдащи от обикновен дисбаланс между хранителния прием и хранителните изисквание за подържане на увеличените нужди на лактиращото животно. Този тип кетоза се появява най-често 14 до 28 часа след раждане, но може да се появи и не по-рано от 40 до 70 дни след отелването. Тези случаи обикновено се клафицират като неусложнени, първични, още хранителна кетоза, която се появява в повечето страни, където е превалентна кетозата.

Усложнена, или вторична кетоза може да се появи с вариращ интензитет у лактиращи или нелактиращи крави, дори при бичетата, и включва случаи, в които метаболитното нарушение е ускорено или утежнено от инфекции, хронификацие, наличие на чужди тела, перитонит, мастит, цисти в яйчниците, вагинит, изместване не сирищника, индигестии, гладуване. Лечението и корекцията на усложняващите фактори в тези случаи е задължително за оздравяване на животното.

Следва продължение: ….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here