5 част: КЕТОЗА- едно сериозно заболяване, което – може лесно да се предотврати

Хранителната кетоза включва изброените случаи, при които не се развиват така наречените нервни симптоми.

При нервната кетоза животните са възбудени и показват симптоми на нарушена нервномускулна координация.
Те се оглеждат и се обезпокояват когато някой влезе в обора. Това състояние се описва като полу-съзнателно и е индикативно за депресия на един от кортикалните нервни центрове в мозъка. Вървежът при засегнатите животни е залитащ, клатушкащ се, и почти паретичен и несигурен. Наблюдават се спазми на отделни мускулни групи, скърцане със зъби, хипертензия на кожата, смяна на депресия и възбида, пареза на задните крайници.
Други симптоми са лизането на стационарните стени, смученето, хапането, саливацията и хиперестезията на кожата. Тези нарушения вероятно се дължат на прогресивна депресия на главните нервни центрове в мозъка, които от своя страна освобождават подкортикалните центрове на мозъчния стълб.

Нервните симптоми на кетозата се наблюдават при гладуващи бременни овце със сравнително остри хипогликемични състояния и при нормални обце и крави след интравенозно приложение на изопропанол. Изопропанолът се намира в значителни количества в търбуховото съдържание, кръвта и млякото на кетотични преживни. Изопропаноловата концентрация е най-висока в търбуха и е прието, че се формира от ацетона от резидентната търбухова микрофлора. Комбинираните ефекти от хипогликемия и изопропанол може да действат събирателно или синергично за да предизвикат ефект. Подобни ефекти се появяват в различни видове животни под непълна анестезия, както и при интоксикирани хора.

Друга форма на проявление на кетозата е субклиничната. Тя се среща най-често. Болните от субклинична кетоза животни като правило се откриват при планираната, радикалната (неспецифична) профилактика – диспансеризация, при изследване на урина за съдържание на ацетон, а при необходимост – серум и кръв за съдържание на кетонови тела,захари.

Нормалното съдържание на кетонови тела в кръвта е 1-6 мг %, глюкозата е 40-60 мг %. В урината и млякото на здравите крави качествените проби за кетонови тела са отрицателни.
Увеличение количеството на кетоновите тела и понижаване съдържанието на кръвната захар особено през лятото при изкарване на паша свидетелства за субклинична кетоза.
Съдържанието на ацетон в тези случаи се движи в следните предели : 10-20, 30-50, 60-200 мг %, тоест от слабо до силно положителна реакция. Млечната продуктовност спада на 2-4 кг.
При подробен клинически преглед у животните се установява нарушение в моториката на търбуха и книжката, отслабване на апетита.

Високопродуктивните крави може да изградят значително количество кетонови тела без да покажат каквито и да било клинични признаци.

Клиничната кетоза има остра и хронична форма. Животните като правило предпочитат концентрирания фураж пред сеното и ги приемат в този ред. С развитието на болестта се появява извратен апетит. По-късно преживянето и апетитът напълно изезват. Козината е разрошена, кожната еластичност е намалена, видимите лигавици са с иктеричен оттенък.
Характерно е увеличение на чернодробната тъпота отдясно в горната третина на 11.-12. Междуребрие, наличие на болезненост при палпация. Животните са в депресия, походката е несигурна, с клатушкане, залежават се и трудно се изправят.

Острата форма на кетозата протича с прояви на силно нервно разстройство (нервна форма).

Хроничната кетоза се характеризира с подобни признаци като нервната форма, но по-слабо изразени. Наблюдават се отслабени сърдечни тонове, сърдечният тласък е усилен или се съпровозна с изразена аортна пулсация, пулсът е слаб, аритмичен, с честота 40-50, при усложнения достига до 80 и повече удара в минута.
Регистрират се изменения в електрокардиограмата, характерни за дистрофия на сърдечния мускул. Дишането е от абдоминален тип, учестено и повурхностно, изменени са ритъмът и силата на дишане.

Следва продължение ….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here