1 част / Субсидиите на македонските животновъди

Нашите ЗП се интересуват какви субсидии и помощи вземат техните колеги от другите страни.

Република Северна Македония още не е член на ЕС, но и там, както и при нас в годините на присъединяването се дават субсидии и помощи. В момента се изплаща помощ на 5664 животновъди, които са произвели и предали мляко в регламентирани мандри.

Става дума за изплащане на средства от мярка 2.3 – директни плащания за произведено и доставено краве, козе и овче мляко.

Бенефициенти на тази финансова подкрепа са производителите на краве, овче и козе мляко, които са предали продукцията си на регистриран купувач за сурово мляко в периода от октомври до декември 2020 г.

Фермерите, които са произвеждали краве мляко, получават финансова подкрепа от 3,5 денара /11 стотинки/ за доставен литър мляко, докато фермерите, които са произвеждали и доставяли овче и козе мляко на преработвателни предприятия, получават 4,5 денара /14.3 стотинки/ за литър.

 – “Продължаваме с финансовата подкрепа в млекопроизводството като държавен стимул за постигане на по-висока изкупна цена и поддържане на благосъстоянието на животновъдството като отрасъл с голям дял в селското стопанство и македонската икономика” – казва министърът на земеделието Николовски.

Интервенционният фонд осигурява и допълнителни средства за животновъдите на агнета и свине. Стопаните ще получат допълнително 400 денара /12.72 лв/ за доставено агне в регистрирани кланици и 1500 денара /47.71лева/ за доставени угоени шилета в регистрирани кланици. Продължава да е в сила и основната субсидия от 1200 денара /38.17 лева/ за глава.

За тези интересни мерки фермерите ще могат да кандидатстват от 1 май тази година, което означава, че за по-малко от месец и половина ще могат да попълнят необходимата документация. Плащането на мерките ще бъде не по-късно от 30 юни тази година.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here