Край на ерата на клането – Дали?

Европейската комисия  на 27 април реши да регистрира европейската гражданска инициатива „Край на ерата на клането“.

Организаторите на инициативата призовават Комисията да изключи животновъдството от дейности, отговарящи на условията за субсидиране на ферми, и вместо това да включи етични и екологични алтернативи, като клетъчно земеделие и растителни протеини. Тази гражданска инициатива отговаря на всички формални изисквания и следователно е законово допустима според Комисията.

Към настоящия момент Комисията не е разгледала съдържанието на предложението.

Инициативата също така призовава за въвеждане на стимули за производство и продажба на растителни продукти и клетъчни селскостопански продукти.

След днешната регистрация организаторите имат шест месеца, за да започнат да събират подписи. Ако една Европейска гражданска инициатива получи 1 милион изявления за подкрепа, от най-малко седем различни държави-членки, в рамките на една година, Комисията трябва да реагира. След това тя може сама да реши дали иска да последва инициативата или не, но трябва да обоснове решението си във всеки случай.

Днешното решение за регистрация има правен характер и не предрешава окончателните правни и политически заключения на Комисията относно инициативата и действията, които тя може да възнамерява да предприеме, ако инициативата получи необходимата подкрепа. Също така съдържанието на инициативата отразява само възгледите на групата организатори и не трябва да се счита за отразяващо вижданията на Комисията.

ЕК

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here