Колко се плаща за пасище

У нас „борбата“ за пасищата е голяма и дори можем да добавим и епична. Разбира се, за пасището се заплаща било наем или такса. Същата се определя от Общината, ако пасището е общинско. Следва сагата със сроковете за отдаване, почистването, използването му и накрая идват проверяващите с линийките да премерят височината на тревата. Наема за всяка община е различен, определен по много критерии от специална комисия.

 В другите държави принципът е подобен. Да разгледаме, какво плащат румънските овчари за използване на пасище.

Животновъдите, които имат пасища, наети от кметствата, плащат такса, определена с гласуването на местния съвет, като цената се определя, като се вземе предвид финансовото равновесие между стойността на наличната тревна продукция и задълженията, които се искат от  ползвателя на постоянните пасища – става дума за направени разходи, например за електропастир, ако се изисква съгласно договора.

Животновъдите, които вземат  под наем пасище могат да го ползват само след заплащане на таксата, съгласно договора. Таксата също се определя в зависимост от вида животни, за които се използва пасището.

Сезонни такси за паша за 2022 г. в един от окръзите на Румъния са:

Възрастни говеда, 33 лей (13.2 лв) глава/година

Млади говеда, 23 лей  (9.2 лв) глава/година

Възрастни овце и кози, 9 лей (3.6 лв)  глава/година

Млади овце и кози, 6 лей  (2.40 лв) глава/година

Коне, 33 лей (13.20 лв) глава/година.

Букурещ – Костел Чита

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here