Промяна на парадигмата в маркетинга на млякото

MEG Milch Board и European Milch Board публикуват насоки за договори в млечния сектор

В Гьотинген/Брюксел, на 27 април 2022 г. двете гореспоменати организации проведоха дискусия по въпроса „за въвеждането на задължителен договорен маркетинг на млякото “.

Досега млечният сектор бе един от малкото сектори на икономиката, в който е широко разпространено, клиентите – а именно мандрите – да изготвят фактура на производителите. Това означава, че не се изпращат фактури от самите производители. Позициите на млекопроизводителите не винаги са отразени в договора за изкупуване на мляко.

MEG Milch Board Albert Pröpster дава да се разбере, че това е промяна на парадигмата: „Досега договорите се базираха на нуждите на мандрите. Искаме да обърнем това и да направим ситуацията с разходите и интересите на млекопроизводителите основа за маркетинг на мляко и преговорите по договорите.”

Изготвена е брошура с примерни договори, която е проектирана така, че е изключително удобна за ползване от потребителите. Освен основните точки, най-важни за производителите – определяне на количество, цена, качество и срок, тя съдържа и други важни точки, които трябва да бъдат включвани в договора.

 „Искаме да покажем как може да изглежда споразумението за закупуване на мляко и следователно включихме и аспекти, които не са толкова очевидни и могат да станат очевидни по-късно“, обясняват от организации.

Какво казват фермерите за тази брошура:
– „Като предприемач трябва да се занимавам с маркетинга на моите продукти. Това включва и договорната система. Това, което харесвам в брошурата е, че е лесно достъпна и също така безплатна. Не е нужно да съм адвокат, за да имам бърз отговор, но брошурата го дава.“

Друг фермер от Дания казва:
– Задължително е въвеждането на договори. Видяхме това във Франция. Още по-важно е самите млекопроизводители да се активизират и да се заемат с въпроса. Не можем да очакваме други да го направят, например като мандрите,и те да представляват нашите интереси, ние трябва да го направим сами. И насоките в брошурата предлагат добра основа за това.”.”

парадигма  означава ’пример, образец, модел, план; поучителен пример; доказателство, свидетелство’ по παραδείκνὔμι (paradeiknumi), означаваща ’демонстрирам,

източник: ЕМБ

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here