1 част – Отношение към животните по време на клане

Заглавието на този материал навежда мисълта за „черен“ хумор – Хуманно отношение към дребни преживни животни по време на клане.
Обаче няма грешка.
Заглавието е дадено от хуманната Европа  и е Научно становище на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).
Материалът е съвсем „топъл“ и е подготвен от зооинж. д-р  Надежда Луканова от ЦОРХВ.  Ще се запознаете с някои нови изисквания, като почивка на животните преди умъртвяване, зашеметяване, предвижване, обезкървавяне  и др.

Има какво да се научи и е ясно, че трябва да се спазва.

 Резюме

По искане на Европейската комисия (ЕК), Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предостави проучвания относно клането и опасностите при овце и кози, свързани с пристигането на животните, разтоварване, предкланична почивка, боравене и придвижването им в зоната за зашеметяване, фиксиране, зашеметяване и обезкървяване.

Настоящото научно становище се отнася до умъртвяването на овце и кози за консумация от човека, което би могло да се извършва в кланица или в стопанството. Разгледаните етапи от пристигането до смъртта на животното (включително клането без зашеметяване) са: фаза 1 ‒ преди зашеметяването, фаза 2 ‒ зашеметяване и фаза 3 ‒ обезкървяване.

Фаза 1 включва следните процеси (в хронологичен ред):
а) пристигане,
б) разтоварване на животните от камиона,
в) предкланична почивка
г) боравене и придвижване до зоната за зашеметяване.

Клането може да се извършва и в стопанството със същите фази и процеси, описани по-горе, с изключение на пристигането, разтоварването и настаняването. Извършената оценка се отнася за клане в кланици и в стопанството.

Методите за зашеметяване, които се прилагат за овцете и козите, могат да бъдат групирани в две категории: механични и електрически.

 – Механичните методи включват зашеметяване с пистолет с проникващ прихванат болт или с непроникващ прихванат болт, както и зашеметяване с удар по главата, и огнестрелно оръжие със свободен проектил.

 – Електрическите методи включват зашеметяване с прилагане на електрически ток само на главата или глава-тяло.

В този етап са идентифицирани 40 опасности, свързани с благосъстоянието на животните от пристигането им в кланицата до тяхната смърт. По-голямата част от опасностите (39 от 40) са свързани с персонала, които могат да се дължат на липсата на подходящи умения за изпълнение на задачите (напр. неправилно боравене, използване на грешни параметри за електрическите методи) или на умора.

Съществуват 12 последствия за благосъстоянието ‒ топлинен стрес, студов стрес, умора, продължителна жажда, продължителен глад, затруднено движение, ограничаване на движенията, проблеми с почивката, социален стрес, болка, страх и дистрес.

При пристигането, овцете и козите трябва да бъдат разтоварени незабавно, а тези, които показват признаци на силна болка, заболяване или такива, които не могат да се движат самостоятелно, трябва да бъдат прегледани и незабавно да се приложи процедура за спешно клане. Необходимо е да се избягва задържането на овце и кози в местата за предкланична почивка, освен ако това не е от полза за тяхното благосъстояние. При настаняването се препоръчва да се осигури достъп на всички животни до вода и да бъдат защитени от неблагоприятни атмосферни условия, а кърмещите женски животни трябва да бъдат доени, за да се освободи налягането на вимето. Ако е необходимо доене, интервалът на доене не трябва да надвишава 12 часа. Трябва да се избягва смесването на непознати кози, особено тези с рога. Агнетата и ярета са по-чувствителни в сравнение с възрастните животни при продължителна жажда и глад, също така и на студов стрес и се нуждаят от допълнителна защита в местата за предкланична почивка. Ето защо агнетата и яретата трябва да бъдат заклани без да се настаняват за предкланична почивка. Ако клането е забавено, те трябва да се хранят с подходящи заместители на мляко през редовни интервали.

По време на работа с животните овцете и козите могат да изпитат болка, страх и ограничаване на движението. Те могат да бъдат оценени с помощта на ПОЖ ‒ подхлъзване, падане, опити за бягство, блеене, наранявания, нежелание за движение и връщане назад. С овцете и козите може да се работи и да бъдат придвижвани, като се използват животни водачи от същия вид. Кучета не трябва да се използват. Когато работниците в кланицата работят и придвижват животните се препоръчва избягването на болезнено боравене, напр. вдигане и влачене за рогата или вълната, или за един крак, удряне с пръчка и др. Вместо това трябва да се използват пасивни стимули като размахване на флагове и широки плоскости.

Не трябва да се използват методи за фиксиране, зашеметяване и клане, които причиняват силна болка и страх. За да се оцени ефикасността на зашеметяването е необходимо да се проверява за признаци на съзнание непосредствено след зашеметяването, също и преди прерязване на големите кръвоносни съдове и по време на обезкървяване.

 Източник: Министерство на земеделието център за оценка на риска по хранителната верига

Следва продължение….

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here