Ваксинация и при телетата – какво трябва да знаем

Голям брой телета умират във фермите поради заболявания. Пневмонията при телета е най-голямата причина за заболеваемост и смъртност при говеда.

Над 32% от смъртните случаи в тази възрастова група се дължат на пневмониите. Следователно това е причина и за големи икономически загуби за фермерите.
На ниво стопанство, тези разходи възлизат най-малко на 100 лева за млечна крава и на 200 лева за крава с бозаещо теле.

И така, какво съставляват тези разходи?
Изненадващо, но само 40% се отнасят за ветеринарните такси и лекарствата. Останалите 60% се дължат основно на смъртност, намалени темпове на растеж и намалена експлоатационна продължителност.
Ясно е, че за да се опазят телетата трябва да се ваксинират.
Ваксинирането срещу пневмония при младите животни е рентабилен метод, когато се прилага като част от цялостна програма за контрол на пневмония.

Изборът на ваксина, която съдържа съответните защити срещу вируси и бактерии, и при спазването на най-добрите практики при използване на ваксината, ще оптимизира защитата, която тя осигурява.
Неотдавнашно проучване показва, че при ваксиниране против пневмония, телетата достигат средно 274 кг – приблизително 47 кг повече от тези, които не са ваксинирани.

За да бъде успешно ваксинирането и съответно да има положителен ефект и оцеляване на телето, трябва да се спазят и някои правила. Те са особено важни за фермерите, които масово по най-различни причини извършват тази дейност, вместо ветеринарните лекари.
Дали това трябва да е така или не ще обсъдим в друг материал.

Съвети за ваксинация

  1. Избор на ваксини

Трябва да се разработи план за ваксиниране и избор на ваксината с ветеринарен лекар, като се вземат предвид специфичните особености и рискове на производствената система, историята на заболяването и резултатите от диагностичните тестове.

  1. Здравен статус на телетата

Ефикасността на ваксинацията ще бъде максимална, ако животните са здрави и получават висококачествено хранене. Студът и стресът могат да имат голямо влияние върху младите телета. Болните животни не трябва да бъдат ваксинирани.

  1. Съхранение

Уверете се, че ваксините се съхраняват и обработват съгласно инструкциите на опаковката и че хладилниците работят на правилната температура.

  1. Предписание

Следвайте предписанията, дадени в упътването за ваксината или на опаковката. Да се гарантира интервала между ваксините в основния курс и последващите ваксинации. Винаги, когато е възможно, ваксинацията се извършва, когато имаме вече имунитет и винаги преди стресови ситуации, като смяна на клетката, маркиране, обезроговяване и др.

  1. Точно дозиране

Преди употреба използвайте подходящи спринцовки, за да сте сигурни, че предписаната доза се доставя на всяко животно; недостатъчното дозиране ще повлияе на ефикасността на ваксините.

  1. Правилното място

Уверете се, че се използвате предписания начин на приложение (интрамускулно или подкожно) съгласно инструкциите на производителя.

  1. Управление

Оценяването и решаването на проблеми като качеството на въздуха, прекомерната влажност , пренаселеността и смесването на възрасти / групи е от ключово значение за контрола на пневмонията. Това също дава възможност ваксините да работят ефективно.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here