2 част / Субсидиите на румънските животновъди

1 част / Субсидиите на македонските животновъди

Голям интереса на нашите животновъди относно помощите които получават техните колеги от другите страни. Нашите смятат, че са подценени и получават най-малко. Ние също получаваме не по-малко субсидии, отколкото животновъдите от нашия ранг страни.

Интересно е също, че никой от нашите не пит,а какво трябва да произведе и легализира  колегата му от другите държави, за да получи помощта.

Каква нова помощ ще получат румънските фермери. На практика повтарят схемата за оборота, по която работят вече гръцките и полски служби.

Подкрепа е от 300 милиона евро от невъзстановими външни средства за агрохранителния сектор. Министерството на европейските инвестиции и проекти публикува в петък документ за  обществена консултация и проекта на Наредбата за тази помощ..

Безвъзмездните средства ще се отпускат на база оборота за 2019 г под формата на еднократна сума и като процент от оборота.

Стойността  на безвъзмездните средства за оборотен капитал ще се определя според регистрирания оборот през 2019 г., както следва:

  • 5 000 евро за ЗП с оборот за 2019 г. между 5 000 и 13 500 евро;
  • 15% от оборота, не надвишаващ стойността от 120 000 евро, с оборот за 2019 г. по-висок от 13 501 евро;
  • максимум 120 000 евро за оборот, еквивалентен на повече от 1 милион евро .

Според цитирания източник  ще могат да договарят безвъзмездни средства:
– ЗП, микропредприятия, земеделски компании, земеделски кооперации, групи на производители и организации на производители, чиято дейност е засегната от ефектите от пандемията COVID-19.

Костел Чита – Букурещ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here