Ще сглобим ли пъзелът – БРОЙ ЖИВОТНИ

Публикуван е в окончателен вид докладът за броя на животните в края на миналата година. На фона на това което се чува от изказвания на фермерите, на проверяващите, на организациите, относно броят на животните оказва се, че „реалностите“ са съвсем други съгласно този доклад.

Че има проблем с броя животни, ни показват резултатите от проверките. Почти  няма ферма където да се „бръкне“ и да не се окаже, че липсват животни. Има и по-лошия вариант – има животни на книга, има ферма, няма животни.

Докладът по отношение на броя животни започва изключително оптимистично. Имаме ръст в броя на кравите, биволите и свинете и малък спад при овцете и козите.

Подобни са и резултатите за продуктивността. Продуктивността обаче се базира на сбора от това, което е минало през кланиците и мандрите, консумирано от фермерите и съответно продадено на клиенти на база нормативни документи.
За първите има необходимите документи за изкупуването на това мляко, а останалото се установява по правилата на статистиката.

В доклада е написано, че  през 2021 г  е получено 953 070  т. мляко от всички видове животни, които се доят у нас.

По данни пак на статистика през мандрите са минали 698 000 т мляко. Това означава, че 255 070т мляко е консумирано от фермерите, защото процентът на продаденото мляко по Наредба 26 е много малко.

С други думи поне 26% от произведеното мляко „изтича“ по някакви невидими канали.

Брой животни в говедовъдството.

За изненада на всички, броят на говедата в края на м. ноември миналата година е 589 500. Това е с 3.7% в повече от предходната година.

Броят на кравите е 318 400, което е + 3.8%. Стопанствата за отглеждане на крави  са 25 500 и са намалели с 9.9%.

Средният брой на отглежданите крави в едно стопанство е 23.1 говеда и само на крави – 15.9. Имаме ръст от 13% в сравнение с миналата година.

Броят на кравите за мляко е 214 900 при намаление с 5.7%. Тези за месо са 103 500 бр. Най-много крави за производство на мляко имаме в Южен централен район – 59 597 бр и в Югоизточен район – 40 609 бр. Най-малко са в Югозападен район – малко над 19 000 бр.

 И накрая има една задачка за решаване.
Как стана така, че при само 40 000 бр юници за ремонт се бележи ръст при кравите. Това може да стане, само ако за една година са отпаднали 26 000 бр крави или имаме голям внос.
Обаче нито едно от тези предположения не е вярно.

Нещо като изводи: Просто няма как да се направят.

Говедовъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here