Новини от НСГБ: ДНЕВНИЦИТЕ на животновъдите

Най-омразната дума за фермерите, това е думата ПРОВЕРКА.
Още по-омразна е думата КРЪСТОСАНА ПРОВЕРКА.

Всъщност думата проверка, си е съвсем обикновена дума. Означава –  преглед за установяване на наличността и достоверността на нещо.
През последните дни имах поне 20 обаждания от наши фермери, да им кажа нещо за дневниците, които трябва да попълват. Няма модел, няма ги на книжарницата, всеки импровизира, след това е „нахокван“ от проверяващите. Все пак фермерите не са ученици и се стремят да бъдат изрядни.

Дневниците обаче все повече се роят и отнемат все повече време за попълване. В много страни и фирми е забранено да се пише на хартиен носител, ние продължаваме да  боготворим този начин. Скоро посетих една говедовъдна ферма и фермера ми се похвали, че е купил втори шкаф да съхранява папките. Наистина шкафа беше много хубав, но нормално е във фермата да се възхищаваме на животните, а не на шкафовете.

Преди известно време бяхме правили едно засичане, колко време  отделя фермерът за писане. Оказа се, че за една средно голяма ферма – стотина крави, той-фермерът,  трябва да отдели минимум 33 часа за да може да попълни дневниците. Всъщност дневници няма, има тетрадки или тефтери, разчертани от нашите фермери по техен сценарии. Скоро един фермер ми показа един дневник, който го беше купил за 20 лева. Друг фермер след проверка беше сложил на гредата графика за почистването на едно от помещенията, защото трябвало да се вижда и не можело да стой в дневника. Трети фермер пък сподели, че имало група в техния край, която попълвала дневниците срещу заплащане.

В тази връзка – НСГБ- Националния съюз на говедовъдите в България, изготви писмо до Мзх, в което отново иска да има образци за всеки документ, който трябва да се попълва от фермерите и подлежи на проверка.

Също така, тези образци да бъдат поместени в определено място на сайта на Мзх, да е с лесен достъп от всички.
Мислим дори още по-смело и в бъдещето. Дневниците да се изработват от МЗ и продават на фермерите в ОДЗ. Задължително трябва да има и указания за попълването на тези документи.

Михаил Михайлов – Изп. Директор – НСГБ


До Г-н Стефан Бурджев
Зам.-министър при МЗ на РБ
Гр.София

Уважаеми Г-н Бурджев

Националния съюз на говедовъдите в България, няколкократно  е изпращал писма до Мзх във връзка с изготвяне на информационен портал на сайта на Мзх относно моделът и формата на изискваните дневници, справките, отчетите от програмите, интервенциите и др. подобни.

Във всяка една Наредба се изисква да се попълват дневници и най-различни справки. В съответните Наредби не се дава образец на тези документи, вследствие на което нашите фермери са затруднени при попълването им. Също така може да добавим, че няма и указания  за попълването на дневниците и други изискуеми документи. Масова практика е при проверки, различните групи проверяващи да имат различни изисквания и критерии за един и същ дневник.

В тази връзка, за пореден път се обръщаме към Мзх да бъде отработен този въпрос. Да се одобрят и използват унифицирани модели за различните дневници.

Също така, да бъдат съпроводени и с изискванията при попълването им. Моделите да бъдат поместени в сайта на Мзх със съответните указания. Всичко това ще помогне на фермерите да отговарят на изискванията на Наредбите, а не да проявяват народно творчество. Все пак става дума за близо двадесет дневника и справки за една ферма. Унифицирането ще помогне и на проверяващите в тяхната работа.

Отиваме и още по-напред.
Тези дневници да се предоставят от Мзх и да се дават на фермерите от ОДЗ.

Г-н Бурджев, разчитаме на ваша бърза намеса за да сложим заедно ред в книговодството по фермите.

С поздрав: Председател на НСГБ: инж. Димитър Зоров

13.05.2022 год

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here