Фермер за фермерите

Фермерката Пени Христова напомня на колегите си:

ВНИМАНИЕ!
Във връзка с проверките на животновъдните обекти, които в момента се провеждат в цяла България, напомняме на всички собственици:

да си извършат самоконтрол.

Това е свързано с проверка на ушните марки на животните,
дневници за новородени,
уведомления,
декларации,
пътни листове,
екарисажни бележки,
паспорти и др.

Също така, трябва да се внимава да не се надвишава броят на животните отглеждани в обекта, според позволения капацитет по чл.137.

Проверки на огради, СРМ, наличие на дезинфектантни материали на входа, срокът на ЖО на пасището – дали е изтекъл.

Лекарства с изтекъл срок или без рецепта да няма в обекта.

Наличие на излишни паднали ушни марки, и други такива, без съответните документи да няма в обекта.

Всички дневници да бъдат попълнени според изискванията.

Всеки от вас може да допълни този списък, за да не се допускат пропуски при проверките.

Говедовъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here