Съседите – как го правят: Реална помощ за животновъдите

„Преговорите“ и за подпомагане на животновъдството в Гърция между фермери и правителството изглежда на този етап приключиха. При среща с журналистите министъра на земеделието на Гърция каза:
– „Решихме, че нашето ревизирано предложение за стратегически план, ще фиксира обвързаната помощ за раждане на животно със 145 евро (на крава с бозаещи телета), а за гръцките местни породи на кланичен труп с 200 евро за животно. Угоените телета, за да могат да получат 250-те евро на финала, трябва да са само гръцки. Да не са купувани от други страни. Това е сериозно предизвикателство”.

Министърът подчерта, че приоритета на правителството е развитието на животновъдството, тъй като при говеждото месо, вносът възлиза на 85% от нуждите на страната.

Правилното функциониране на веригите за доставки гарантират продоволствието на страната и  интервенциите ще продължат да намаляват производствените разходи и за да подкрепят фермерите и животновъдите.

Накрая министърът на развитието на селските райони и храните отбеляза, че тези фермери, които не са получили субсидията от 2% за оборота през 2021 г., ще трябва да се регистрират в регистъра на земеделските стопанства, за да получат определената им сума.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here