Правилното хранене на телетата за угояване – ефективно управление на стадото за месо

Успехът на бизнеса за угояване на телета зависи до голяма степен от правилното хранене, което позволява ефективно наддаване на тегло и производство на висококачествено говеждо месо. Храненето играе важна роля във всяка фаза от развитието – от отелването до финалния етап на угояване.

Оптимален старт и хранене през първите седмици след отелване

Правилният мениджмънт и хранене на кравата за репродукция играе ключова роля за добрия старт на телето. Точният баланс при доставката на енергия и протеин, както и на ключови витамини и минерали, особено през последните 100 дни преди отелване, са решаващи за неговото здраве и развитие.

Първият източник на хранителни вещества за новородените телета е коластрата. Нейният състав отговаря идеално на нуждите на младите животни и спомага за изграждането на имунитет.

Захранването със стартер възможно най-рано в комбинация с млякото влияе положително върху развитието на търбуха и растежа на телето. Качествено сено или чиста ечемична или пшенична слама през първите седмици от живота подпомага развитието на мускулите на търбуха, без това да има отрицателно въздействие върху образуването на папили.

Намаляване на риска от здравословни проблеми чрез правилно хранене

Ефективното наддаване на тегло е възможно само при добро здравословно състояние на животните. Особено внимание трябва да се обърне върху риска от ацидоза, който може да се ограничи чрез правилно хранене и мениджмънт.

Ацидозата в търбуха може да бъде причинена от:

  • Прекалено дребно нарязан фураж
  • Липса на груби фибри в дажбата
  • Прекалено високи нива на бързо смилаеми въглехидрати в дажбата
  • Нарушаване на микрофлората на търбуха
  • Висока влажност на дажбата
  • Нискокачествен фураж с висока киселинност

Микотоскините във фуража също крият сериозен риск за здравето и производителността на животните. Няколко вида гъбни фитопатогени от род Fusarium са често срещани при зърнените култури, които оцеляват и през зимата и са много опасни за говедата. Контролът на качеството на фуража и навременните мерки, като добавка на ефективен токсинбайндер, може да намали риска от микотоксикоза.

Хранене в зависимост от породата

Храненето с цел угояване трябва да бъде съобразено с породата и полът на животното, тъй като има разлика във времето и начина, по който се развиват телесните тъкани. Породите, които съзряват рано като Холщайн, Симентал и Ангус са склонни към по-ранно развитие на мастна тъкан. Затова при тях е нужен повече протеин за развитие на мускулна маса. Това важи и при угояване на женски телета. Породите Лимузин и Шароле са по-склонни към развитие на мускулна маса, затова се нуждаят от повече енергия в дажбата, за да се стимулира натрупването на мазнини. Същото се отнася и за породите със силно изразена мускулатура като Блонд д`Акитен и Пиемонт, където енергийната стойност на дажбата трябва да бъде най-висока.

Ефективен прираст в периода на угояване

При интензивното угояване нуждата от суров протеин е по-голяма поради по-високия прираст, което го прави един от най-скъпите компоненти в дажбата. Нивото на суров протеин силно варира в зависимост от използаните суровини и е недостатъчно в дажбите, съдържащи царевичен силаж или сухо сено. Недостигът на суров протеин може да се компенсира чрез използването на източници на разградим в търбуха протеин (RDP).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here