Европейски млечен борд: Ситуацията в млечния сектор е тревожна

Експлозивните разходи застрашават производството на храни: EMB изисква незабавни действия!

(Брюксел, 4 май 2022 г.) Увеличението на разходите в производството на мляко придобива застрашителни размери и заплашва млекопроизводителите и по този начин производството на мляко в Европа. Дори цените на млякото  са се повишили донякъде през последните месеци, но те далеч не са в състояние да компенсират изключителното увеличение на разходите, дължащо се на увеличението на цените на суровините като торове, фуражи и енергия. Но трябва да има ценови баланс, както ясно настоява бордът на Европейския съвет по млякото (EMB).

Голямо увеличение на разходите в Европа

  • В Германия водещите мандри в Северен Рейн-Вестфалия плащаха на своите производители 44 цента за килограм мляко през февруари. Дори ако в резултат нивото на цените се е повишило, според изчисленията на Камарата на земеделието на Северен Рейн-Вестфалия, увеличението на разходите с 10 цента (в сравнение с пазарната 2020/2021 г.), което е довело до увеличаване на общите производствени разходи до сегашните 53 цента/кг мляко, далеч не са компенсирани.
    От Земеделската камара също коментират: „Изчисленото тук увеличение на разходите напълно стрива на прах поскъпването на млякото.” А разходите за производителите продължават да растат непрекъснато. Така например цените на протеиновото фуражно брашно от рапица се покачиха до над 500 евро за тон през април. 
  • От Португалия се отчита увеличение на цените от 62% за дизела, 77% за царевицата и 140% за азотните торове за април 2022 г. в сравнение с април 2021 г.
  • Цените на торовете също са се повишили рязко в Норвегия и са се увеличили повече от два пъти в сравнение с 2020 г. През последните 2 години цените на електроенергията са се увеличили повече от три пъти.
  • Във Франция разходите за енергия са се увеличили с около 30% в рамките на една година, а тези за торове с повече от 80% (сравнение февруари 2021/2022).
  • От страни като Италия и Холандия идва информация , че много производители са принудени да изпращат повече млечни крави за клане поради експлозията на цените на фуража. Текущо изчисление за примерна ферма с 200 млечни крави в италианския регион Ломбардия определя допълнителни разходи от около 13 цента на литър мляко в сравнение с разходите от миналата година.

Тази много напрегната ситуация в производството на мляко в момента изхвърля много производители от производството и опасно изтънява структурата на фермите в ЕС“, казва председателят на ИП Сиета ван Кеймпема.
Според члена на борда на EMB Елмар Ханен, на това опасно развитие, трябва да бъде противодействано незабавно: „Най-лошото нещо, което може да ни се случи в Европа, е по-нататъшната, много голяма загуба на фермери. Защото не можем да ги върнем. За Европа този бърз спад очевидно създава проблеми в производството на храни.

Земеделие без здрава бизнес структура; селското стопанство, което в крайна сметка е силно индустриализирано, също не може да се развива в желаната екологична посока. Ето защо ЕМС призовава всички отговорни да действат незабавно.

Какво трябва да се случи СЕГА за стабилно и устойчиво производство на мляко?

1. Разходите, които се правят в производството, трябва да бъдат компесирани и по този начин донякъде покрити.

EMB е специално насочен към търговците на дребно и преработвателите, които също трябва да поемат увеличените разходи за млякото като продукт.

2. Социалната устойчивост трябва да бъде здраво закотвена и приложена незабавно в ОСП и Зелената сделка.

Без жизнеспособни ферми не може да има хранителен суверенитет и успешна трансформация към екологична устойчивост. Ето защо ЕС трябва незабавно да даде приоритет на социалната устойчивост в своите политики и разпоредби.

3. Пазарът трябва да участва в трансформацията на селското стопанство.

Целта трябва да е, да може да се покрият всички разходи – включително всички разходи за устойчивост – с цената. За да направи това, пазарът трябва да бъде включен в устойчивата трансформация на селското стопанство. Политиците трябва да осигурят инструментите за това. Защото, ако нещата продължат както преди, постоянната загуба на производители няма да бъде спряна, а ще се ускори още повече.

4. Организациите на производителите трябва да бъдат твърдо и ефективно установени.

Организациите на производители, които договарят договори и цени с преработвателите от името на производителите, трябва да бъдат създадени в мандрата и в целия ЕС с достатъчна сила за преговори. Всъщност, както Борис Гондуен, член на борда на EMF от Франция, обяснява, наложително е ОП да имат хоризонтална структура и да не са обвързани само с една мандра.
„Само ако водят преговори с няколко мандри, те имат достатъчна пазарна сила, за да могат да преговарят с преработвателите на равни начала.“

5. Огледалните мерки трябва да се прилагат за вносни селскостопански продукти.

EMB подкрепя прилагането на огледални мерки (здравни и екологични стандарти) към внесените селскостопански продукти, така че да не се появяват селскостопански продукти на пазара на ЕС, които не отговарят на стандартите на ЕС.
Целта е да се гарантира на населението на ЕС същото ниво на опазване на здравето и околната среда. Освен това, изместването на местни продукти от ЕС, които се произвеждат на по-висока цена поради собствените им стандарти, трябва да бъде предотвратено чрез „евтин“ внос. Защото в противен случай ще има само изместване на производството и съответно на емисиите извън ЕС. Това означава, че не могат да се очакват екологични подобрения в световен мащаб.

ЕМБ – Европейски млечен борд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here