159,3 милиона евро за производителите на мляко

Това е помощ за испанските млекопроизводители  в „изпълнение на ангажимент“, одобрен от правителството, и подкрепа „за сектор, който се нуждае от нея“ поради неговата уязвимост и значение в агрохранителния сектор.

Това е изключителна мярка за извънредна ситуация и  е приета спешно. Тези 159.3  милиона евро за млекопроизводителите,  имат за цел да компенсира увеличението на производствените разходи на една от най-засегнатите дейности в първичния сектор поради повишаването на цената на електроенергията, фуражите и горивата, произлязла от ситуацията, създадена от руската инвазия в Украйна.

Бенефициенти на тази помощ са физически или юридически лица, които притежават ферми за производство на мляко от говеда, овце и   кози.  Помощи ще получат 18 978 производители.

 Краве мляко.

  • 204,95 евро на крава до 40 животни на бенефициент.
  • 136,63 евро на крава между 41 и 180 бр.крави на бенефициент.
  • 97,59 евро на крава за над 180бр.животни,
  • Овче мляко. 14,56 евро на овца.
  • Козе мляко. 8,08 евро на коза.

Максималният размер на помощта не може да надвишава 35 000 евро.

Източник:(MAPA).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here