“HL-TopMix” / Какъв фураж да изберем – гранулиран или негранулиран?

 Отговорът на този въпрос изглежда лесен, но всъщност не е така. Има много различни мнения и аргументи за избора на най-подходящата форма на фуражите при различните видове животни. Някои консултанти препоръчват гранулирана или гранулатна форма, други смлени или брашнести фуражи. Днес ще ви запознаем с фактите, доказани чрез практиката и проведените опити в тази насока.

Преди да преминем към препоръките за хранене, нека си отговорим на няколко въпроса:

Какви са най-разпространените форми на фураж? 

 1. Цели или натрошени зърна

Често на пазара се срещат цели или смлени зърна, предлагани като готов фураж за изхранване. Някои от най-разпространените зърна, използвани за хранене на животните, са: пшеница, царевица, ечемик, сорго и ръж. Но в тези смеси липсват други важни компоненти. Зърната сами по себе си не са пълноценна храна, защото не осигуряват всички необходими протеини, мазнини, витамини и минерали, от които се нуждаят животните.

 1. Негранулиран /брашнест/ смлян комбиниран фураж (разг. ярма или млево)

Брашнестият комбиниран фураж се прави от натрошени зърна, към които са добавени протеинови източници, витамини, минерали и други добавки, необходими за пълноценно изхранване на животните или допълване на тяхната дажба. Едрината на негранулирания фураж може да варира в зависимост от типа обработка на суровините.

 1. Гранулиран фураж

Гранулирането е процес, при който фуражите се подлагат на комплексно въздействие, което се изразява в смесване, смилане, навлажняване, загряване, повишено налягане. В резултат на това настъпват благоприятни изменения в състава и структурата на фуражите, което ги прави много по-лесно усвоими, а загубите от разпрашаване почти нулеви.

 1. Гранулат

Най-общо гранулатът представлява натрошени гранули, т.е. фуражът първо е преминал гранулация, след което е бил натрошен на по-малки частици.

Какви са предимствата на гранулирания фураж?

 • Подобряват се физичните качества на фуража – постига се по-висока относителна плътност, т.е. в единица обем се концентрират повече хранителни вещества. Това води до намаляване на времето и изразходваната енергия от животните при изхранване.
 • Намаляват се загубите от разпиляване при манипулирането с комбинираните фуражи (товарене,транспортиране, разтоварване, изхранване).
 • Предотвратява се разслояването на компонентите, тъй като в състава на комбинирания фураж има различни по размер и тегло частици (по-едри, по-ситни, по-тежки, по-леки и т.н.). Вследствие на физичните закони, частиците с по-високо относително тегло започват да се „отсяват”. При негранулирания фураж има опасност след съхранение и транспортиране, той да се разслои и вашите животни да не получават балансирано хранене.
 • Подобрява се усвояемостта на фуража. При гранулирането, комбинираният фураж се обработва с пара, вследствие на което се получава желатинизацията на скорбялата, което води до повишаване на смилаемостта и от животните.
 • Подобряване на хигиенния статус на фуражите. Обработката с пара води до почти изцяло унищожаване на патогенните микроорганизми, което подобрява микробиологичните качества на гранулираните комбинирани фуражи.Това води до намаляване на храносмилателните разстройства, особено при младите животни и удължава срока на съхранение.
 • Подобрен микроклимат и здравен статус на животните. При изхранване с гранулирани комбинирани фуражи значително се намалява запрашаемостта във фермите, а оттам и респираторните проблеми при животните.
 • Подобряват се вкусовите качества на комбинираните фуражи.

 Фактите:

 Свине

Опитите показват подобрена конверсия на фураж, когато свинете се хранят с гранулиран фураж спрямо смлян такъв. При използването им прирастът се увеличава с 8-10%, а разходът на фураж намалява с 6-8%. Изследователите подчертават, че тези резултати се постигат само с хранене с качествен гранулиран фураж. Ако съдържанието на фуража не отговаря на нуждите на животните, няма да се получи никаква полза от гранулирането. Също така гранулираните смески се транспортират и съхраняват по-лесно, приемат се с по-голям апетит, по-малки са загубите от разпрашване и разпиляване. Диаметърът на гранулите за прасета с живо тегло до 10 кг трябва да бъде 2.5-3.0 мм, до 20 кг – 3.0-4.0 мм и до 35 кг – 4.0-6.0 мм.

Овце и агнета

Дажбите на овцете често е необходимо да бъдат допълвани с концентрати, за да се осигурят хранителните вещества, които животните не могат да си набавят по време на паша или от грубите фуражи. А когато говорим за високопродуктивни животни, за постигане на оптимални резултати, храненето с концентрирани фуражи е задължително. Едно от предимствата на храненето с гранулирани фуражи при овцете е, че по този начин не могат да сортират хранителните съставки в дажбата. Сортирането може да бъде сериозен проблем, когато животните са на свободно хранене.

Агнетата също имат избирателна способност и сами си регулират консумацията и нуждите от протеин и енергия. Доказано е явно предпочитание към хранене с гранулирани в сравнение с негранулираните фуражи. Това от своя страна увеличава приема на фураж и води до по-бързо увеличение на теглото им, и излиза икономически по-изгодно. Гранулираните фуражи, за разлика от смлените, не се разслояват и разпрашават, което води до по-малко загуби на фураж. Заедно с това стартерните гранулирани фуражи или концентрати ще спомогнат за приучването на агнетата към консумация на твърда храна.

Крави/телета

За млекодайните крави може да се постави под въпрос дали концентратите, с които се хранят, трябва да са в гранулирана форма или не, тъй като по-голямата част от тяхната храна се състои от груби фуражи. Предпочитаният начин на хранене е чрез целодажбена смеска (TMR), която се състои от различни по големина и консистенция суровини. Въпреки това, при изследванията са направени оценки, сравнявайки гранулите, грубия микс, гранулатната форма и млевата. Опитите показват, че кравите консумират гранулираната храна по-бързо от другите форми. Това е много важно, когато времето за хранене е ограничено, например при хранене в доилното помещение. Тук нормата на хранене може да бъде с ограничаващо въздействие върху производството на мляко.

До навършване на 6 месеца телето преживява най-важния период от развитието си – привикване от млечно хранене, към хранене с растителни фуражи. Неговата храносмилателна система претърпява сериозни промени. В това време то става преживно животно. Сложният стомах, съставен от търбух, мрежа и книжка, започва да се развива едва след раждането, под влияние на приеманите фуражи. Зърнените фуражи развиват неговите власинки/въси, а грубите фуражи развиват мускулатурата му. Преди да привикнат към хранене с целодажбена смеска, телетата „изучават“ фуражите, докато си играят и обират по-едрите частици от поднесената им дажба. Тук идва предимството на гранулирания фураж, който е по-привлекателен за тях.

Бройлери

Бройлерите, както всички птици, са способни да подбират предпочитаните от тях едри фуражни частици още от първия ден. Формата и структурата на клюна определят размера и вида на храната, която трябва да се приеме, и следователно гранулометрията на фуражите е от голямо значение за регулирането на консумацията. Известно е, че гранулирането повишава приема на фураж, дневния прираст и конверсията при бройлерите. Тези подобрения се дължат, наред с другото, на по-високата плътност, подобрената смилаемост на скорбялата в резултат на физико-химичните промени по време на гранулирането,повишения прием на хранителни вещества, намалената загуба на фураж и намалената енергия, изразходвана за хранене и храносмилане. С цел постигане по-добра конверсия на фуража (по-ниски разходи за изхранване на бройлерите до достигане на желаните кланични показатели) в първите фази се препоръчва използване на гранулат за изхранване, а при гроуера и финишера – гранулиран фураж.

Патици

Препоръчва се комбинираните фуражи при тези животни да са под формата на гранула. Така се избягват предпочитанията на птиците към отделни компоненти и се предотвратява разпиляването на фураж поради устройството на човките им. Освен това храненето с пълноценни гранулирани фуражи при патиците води до подобряване степента на конверсия и липсата на проблеми, причинени от слепването на ситни фракции фураж в областта на горните отдели на храносмилателния тракт. Патиците могат да бъдат много чувствителни към наличието на паспал във фуража, дотолкова, че биха отказали изцяло да се хранят.

Кокошки

Някои производители на яйца предпочитат гранулирани фуражи (гранули или гранулат), докато други не желаят да хранят с друго освен смлени фуражи. Консумацията на фураж до голяма степен се определя от неговата физическа структура и степен на развитие на храносмилателния тракт. Птиците приемат и поглъщат по-трудно дребните частици, поради това са склонни да подбират по-едрите частици във фуража, игнорирайки по-дребните. Препоръчва се в стартерния период да се използва гранулат, който стимулира растежа на пилетата. След това се преминава към фураж в мляно състояние. Ако фуражите съдържат ситни и едри частици и очевидно това води до проблем с приема от носачките, тогава е неизбежно преминаването към гранулиран фураж. Или фуражът се смила до среден еднакъв размер, а кредата и солта се дават извън часовете за хранене. Гранулираните фуражи са по-подходящият избор, когато е необходимо птиците да бъдат хранени с фуражи с високо съдържание на фибри, за да се осигури по-голям прием на храна, особено в горещите месеци.

Зайци

Зайците проявяват предпочитание към гранулираните фуражи, спрямо брашнестите такива. Освен това наличието на ситни частици във фуража могат да им причинят здравословни проблеми. Зайците са предразположени към болести на дихателната система и при храненето с негранулиран фураж дребните частици (прахът) се вдишват лесно, което може да причини проблеми с белите дробове. При гранулираните фуражи се наблюдава по-добра усвояемост на хранителните съставки поради по-добрата хомогенност и смилаемост на съставните суровини. Оптималният диаметър на гранулите е от 3 до 5 мм. При гранули с по-голям от 5 мм диаметър има опасност от разпиляване на фуража и образуване на по-голямо количество ситни фракции, които ще навредят на животните.

Аквакултури

В аквакултурата, качеството на гранулите е от първостепенно значение, тъй като всички ситни фракции ще бъдат загубени, когато фуражът бъде хвърлен във водата. Освен това, давайки ситен фураж се замърсява и водата, което оказва неблагоприятно въздействие върху снабдяването с кислород и филтърния капацитет на рибите. Пъстървата и сьомгата например се хранят много бързо, докато за шараните е нужно повече време. Поради тази причина, освен че фуражът трябва да е гранулиран, е нужна добра плътност и здравина на гранулата, за да не се разтвори докато стигне до дъното на водния басейн.

В заключение можем да кажем, че храненето с гранулиран или негранулиран фураж трябва да е съобразено с нуждите на животните през различните фази на растеж и условията на изхранване. В полза на гранулираните фуражи и концентрати можем да кажем, че те позволяват на животните да ядат повече и да получат повече. Гранулите подобряват превръщането на фуражите в месо, намаляват разходите и гарантират, че предвидените хранителни вещества се консумират с всяка захапка.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here