4 част: Поведение на биволите

Дойни и сухостойни биволици

  • Те се отглеждат в закрити помещения, вързани на ясла през зимата, и пасищно през лятото. Сградите може да са бетонни и монолитни, а покривната конструкция да е дървена и с керемиди.

Вътрешното разпределение на сградата се прави съобразно с броя на животните, предвидената механизация на производствените процеси и др., като се спазват следните технологични нормативи :

Норми Биволици Малачета Малакини
дължина на леглото 200 см 120 см 200 см
ширина на леглото 110 см 70 см 110 см
ширина на яслата 70 см 60 см 70 см
височина на яслата от страна на леглото 50-55 см 25-30 см 30-40 см

  • Животните може да са разположени едно-, дву- и четириредово в зависимост от строителното решение на сградите. В съвременните ферми животните бяха поставени в бетонни “капани”, с висока кондензация на водната пара през зимата, много вентилатори по стените, които през зимата причиняват простудни заболявания. В бетонните легла животните губят значителна част от енергията си за поддържане на собствената си температура.Всичко това е в противоречие с основните изисквания на бивола. Ето защо при строителството на биволарник трябва да се запомни основното правило – той да е топъл. Това би се постигнало, като се направи на помещението кара таван, и то сравнително нисък. А подът задължително да е тухлен.
  • Поради това, че биволиците често се изсипват, в единия край на редицата трябва да се направят дървени легла (скари) с обратен наклон около 15 % , т.е. при дължина на леглото 2 м. в задната част скарата трябва да е издигната с 30 см. над пода.Така, когато се забележи, че животното може да се изсипи, се поставя на това легло. По този начин се повдига задницата му и се предотвратява изсипването.
  • В помещението животните може да са разположени с глава към стената (при едноредово разположение) или със срещуположно разположени глави . В зависимост от това хранителната пътека е разположена между стената и яслата или е централна, с ясли от двете и страни.Вторият начин позволява да се прилага механизация – фуражораздаващо ремарке за големи ферми или колички за малки ферми.
  • Към помещението трябва да се изградят дворчета, където биволите да прекарват топлите дни от годината. Необходимата площ от двора на едно животно е около 7 – 8 кв.м.

    Най-добре е да се осигури през летните месеци на биволиците паша с естествени водоизточници, където да се къпят.

следва ……

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here