Анализът: Брой животни 2021 г

Публикуван е окончателния доклад за броя на селскостопанските животни и получената продукция за едногодишния период до 30 ноември 2021 г. С други думи, знаем с колко животни стартира 2022 г.

Какво показват цифрите.
Показват отлични резултати, направо сме за завиждане от страна на евространите, където има намаление на животните.

Ние имаме увеличение на кравите с 3.8%, а на говедата с 3.7%. общият брой на кравите е 381 400. Тук отстъплението е при млечните крави, където имаме намаление с 5.6 % при 214 900 бр. Броят на биволите също нараства с 8.9% и достига 15 400 бр.

 В сравнение с предходната 2020 година, броят на свинете нараства до 694,6 хил. броя, което е със 17.3% повече. Заплодените свине-майки са с 40.3% повече отколкото през 2020 г.

Броят на овцете е 1 199.5 хил. броя (-8.3%).а при овцете-майки също имаме намаление с 8.4%.
Общият брой на козите намалява с 15.2% до 215 хил. броя, а на козите-майки – с 13.4%.

През изследваният период, от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2.2 млн. броя животни, което е с 14.5% повече в сравнение с предходната година.
Заклани са 1.178 хил. броя свине – с 23.1% повече и 756 хил. броя овце – 4.6% повече спрямо 2020 г.

За периода от 01.11.2020 до 01.11.2021 г. броят на реализираните говеда е с 11.5% повече, а на козите – с 10.1%.

 Общо добитото мляко в стопанствата през 2021 г. е 953 070 тона или 5.2% по-малко спрямо 2020 г. Добитото краве мляко е 835 779 тона (87.7% от общо добитото мляко), овчето мляко е 70 367 тона, биволското 16 583 тона и козето мляко – 30 341 тона.

Силните райони по отношение на животновъдството са Южен централен и Югоизточен. Северозападния раьон води по отношение на биволите, където се отглеждат близо 30% от тях. По отношение на свинете в класацията води Югоизточния район с 36.8%. Комплексно по отношение на животновъдството изоставащ, както по брой животни и производство е Югозапания район, следван плътно от Северозападния.

Като заключение, може да се каже, че през изминалата стопанска година са постигнати, ако не отлични, то много добри резултати в животновъдството.

Има една песен на Васил Найденов – „А дали е така, кой ще ми каже“– ще се опитаме да отговорим на този въпрос в следващите анализи, които ще направим по отделните въдства.

Говедовъд

1 КОМЕНТАР

  1. А ДА ЛИ Е ТАКА КОЙ ДА ТИ КАЖЕ КАТО МАЛДЖАНСКИ ГО НЯМАШЕ ДАЖЕ. ТОЗИ КОМЕНТАР С БРОЙКИТЕ ЖИВОТНИ И НЕ САМО ТЪЖЕН И ЖАЛЪК НО КАКВО ДА СЕ ПРАВИ КАЗАНО Е ДА М.МИХАЙЛОВ ДА НАПРАВИ ТАКА ,ЧЕ НЕЩАТА ДА ИЗГЛЕЖДАТ ОПТИМИСТИЧНО И ТОЙ ГО ПРАВИ ЧОВЕКА КАТО НИ БУДАЛКА С НЯКАКВИ ПРОЦЕНТИ И НЕ КАЗВА НИЩО ПО ВЪПРОСА СЪС СРЕДНАТА ПРОДУКТИВНОСТ И СЪС СРЕДНАТА ПЛЪТНОСТ ИЗРАЗЕНА В ЖЕ И НЕ КАЗВА КАКЪВ Е ПРОЦЕНТА НА ЗАДОВОЛЯЕМОСТ НА НАЦИЯТА ОТ МЛЯКО ,МЕСО ,ЯЙЦА ЗАЩОТО ТО Е НАЙ ВАЖНО.НЕКА СИ НАПРАВИ ТРУДА И ДА КАЖЕ КОЛКО МЛЯКО ПРОИЗВЕЖДАМЕ НА ГЛАВА ПРИ НОРМА 385 И КОЛКО МЕСО ПРИ НОРМА 85 КГ. ЗА ДА ВИДИТЕ КОЛКО СМЕ ТЪЖНИ ,СМЕШНИ И ЖАЛКИ С ТОВА ИЗМИСЛЕНО ФЕРМЕРСКО ПРОИЗВОДСТВО .ТОВА НЕЩО ДА ГО СРАВНИ С ПРОИЗВЕДЕНОТО ПРЕЗ 1989 ГОДИНА .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here