Приключенията на едно селско момиче: Почистване на поилки / 34 част

Повечето фермери премахват всеки ден остатъчната храна от кравите  на хранителната пътека и в хранилките. В нашата ферма  това се прави ръчно:  остатъците от фураж  ги загребвам в кофата на телескопичния манипулатор. След това този остатъчен фураж отива при младите животни, които са на по-малко от една година.  Но освен почистването на пътеката за хранене, е важно и поилките да се почистват. Това понякога се пренебрегва.

Купите за пиене не е необходимо да се почистват ежедневно. Мненията се различават за това на колко време трябва да се прави това. Някои казват два пъти седмично, други – два пъти месечно. Това също зависи от компанията: броят на наличните поилки, достъпността  of поилките, производителността на животните…

Първо, зависи от това, колко поилки има в плевнята. В случай на големи групи крави, това обикновено са плаващи корита за питейна вода. Кравите предпочитат да пият от тях, защото могат да държат устата си над водата. Тук правилото е – 1 поилка на 20 до 30 крави. Друго правило е, че 10% от кравите трябва да могат да пият по едно и също време. Имаме  5 поилки за 130 до 140 крави и поне 3 крави могат да пият от 1 поилка едновременно, така че имаме общо 15 броя, което е повече от 10%. Ако в обора има твърде малко поилки, те разбира се, ще се замърсят по-бързо и следователно трябва да се почистват по-често.

Второ, достъпността до поилките също е важна. Когато в обора има достатъчно поилки, те обикновено са добре разпръснати в помещението и кравите могат бързо да достигнат до тях. Млечната крава ще дойде до поилката да пие около 6 пъти на ден. Важно е кравата да може да пие веднага след доенето. При нас кравите излизат от въртележката и могат да пият (и да ядат) на разстояние от 10 метра, докато трябва да отидат още по-далеч, за да легнат. Затова те се събират да пият и ядат, когато излязат от въртележката. Достъпността на поилките включва и пространството, с което разполагат кравите: коридорът трябва да е широк 3,5 метра. По този начин кравите могат лесно да пият.

На трето място, производителността на кравите също има значение.

Колкото повече мляко дава една крава, толкова повече има нужда от вода. Като правило се казва, че кравата трябва да пие около 3 до 4 литра вода за 1 литър мляко.

 Високопродуктивна крава с 50 литра мляко на ден изпива от 150 до 200 литра вода. Средната крава с 28 литра мляко на ден се нуждае от 84 до 112 литра вода. Една крава с 20 литра мляко на ден, се нуждае от 60 до 80 литра вода. При високопродуктивно стадо, където се пие много вода, поилките трябва да се почистват по-често.

Правилото за това колко често трябва да се почистват поилките трябва да се определя индивидуално от фермерите. В момента от 2020 г. почиствам поилките веднъж седмично. Колкото по-чисти остават, толкова по-малък е шансът бактериите да причинят инфекция в крава. Помислете само за превенцията на инфекциите на вимето.

ВАЖНО: След това трябва да добавя още нещо… Когато  времето е топло или горещо, животните естествено пият много повече, понякога дори два пъти повече. Те също се мотаят много повече край поилките с водата и дори си играят с ния. Винаги се препоръчва допълнително почистване на поилките при горещо време.

Приключенията на едно селско момиче / 1 част
Приключенията на едно селско момиче / 2 част
Приключенията на едно селско момиче / 3 част
Приключенията на едно селско момиче – Раждане на теле / 4 част
Приключенията на едно селско момиче – Цезарово сечение / 5 част
Приключенията на едно селско момиче – Отглеждане на телето / 6 част
Приключенията на едно селско момиче – Обезроговяване на телета/ 7 част
Приключенията на едно селско момиче – Всичките ни крави имат име / 8 част
Приключенията на едно селско момиче – Близнаците / 9 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 10 – 1 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 11 – 2 част
Приключенията на едно селско момиче – Стойте си у дома и се грижете един за друг! / 12 част
Приключенията на едно селско момиче: Пресушени крави / 13 част
Приключенията на едно селско момиче: Време и вятър / 14 част
Приключенията на едно селско момиче: Пасището / 15 част
Приключенията на едно селско момиче: Близане / 16 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравата смуче мляко от крава/ 17 част
Приключенията на едно селско момиче: Изкуствено осеменяване на крави / 18 част
Приключенията на едно селско момиче: Оборът / 19 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел / 20 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел – стъпка по стъпка / 21 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравите бързо изпитват топлинен стрес /22 част
Приключенията на едно селско момиче: На вечеря с краля и кралицата / 23 част
Приключенията на едно селско момиче: Контрол на бременността / 24 част
Приключенията на едно селско момиче: Фермерски кучета / 25 част
Приключенията на едно селско момиче: Даваш както при другите / 26 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.1 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.2 част
Приключенията на едно селско момиче: Дойде и време за пасището / 28 част
Приключенията на едно селско момиче: : Осмата лактация на Беки / 29 част
Приключенията на едно селско момиче: Защо телетата и кравите мучат / 30 част
Приключенията на едно селско момиче: Как работим в екип / 31 част
Приключенията на едно селско момиче: Сигнали от кравата / 32 част
Приключенията на едно селско момиче: 8 години автоматизирано доене / 33 част

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here