Общи условия

www.Govedovad.com  – е информационен сайт за говедовъдите
Съдържанието на уеб сайта www.Govedovad.com е предназначено да предоставя информация до неограничен кръг лица (Потребители).
Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.
“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
“УСЛУГА/И” на сайта включват:
Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса. Информационият сайт www.Govedovad.com се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към www.Govedovad.com като първоизточник.
Допуска се използването на текстови и фото материали от този уебсайт, само при условие, че се посочи източникът и се добави препратка към www.Govedovad.com. Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е Govedovad.com или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на Govedovad.com. Поставянето на връзки (препратки) към материали в www.Govedovad.com е свободно.
Govedovad.com си запазва правото да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.
Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на Govedovad.com представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.
Govedovad.com си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта.
За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

Govedovad.com се ангажира да  предприеме всички възможни мерки, за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива, освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Когато посетителите оставят коментари на сайта, при нас остава само IP адреса на посетителя и низа на агента на потребителския браузър, за да помогнем за откриването на спам.
За да се остави коментар, при нас не е нужно да се регистрирате с емеил или други данни.
За да излезе вашият коментар под статията, която коментирате, не е нужно одобрение от администратор.
Коментарите на посетителите могат да се проверяват чрез автоматизирана услуга за откриване на спам.
Като използвате този сайт, Вие изразявате съгласие с политиката ни за защита на личните данни.

Govedovad.com прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват пропуски, базиращи се на неточно  подадена информация от трети страни

Govedovad.com не носи отговорност за:

  • Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на съдържанието на сайта.
    • Информацията, включена в сайтовете, към които Standartnews.com съдържа препратки, както и последиците от тяхното посещаване.
    • Мненията изразени във форумите (коментарите).
    • Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.
    Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 12.08.2016 г.

Govedovad.com