Начало Тагове мзх

Таг: мзх

Въвежда се възрастово ограничение за допустимите за подпомагане животни по обвързана...

0
Въвежда се възрастово ограничение за допустимите за подпомагане животни по обвързана подкрепа. Предложението е помощта да бъде насочена за млечни крави до 10 години,...

МЗХГ и ДФЗ / Решения от заседанието на УС съгласно Протокол...

0
Решения по т. 1 от Протокола 1.Отпуска на регистрираните земеделски стопани целеви кредит за закупуване на торове, необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове (ябълки,...

НАРЕДБА 8 – Дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване...

0
Публикувана е в ДВ   НАРЕДБА № 8 ОТ 5 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ И ДЕВАСТАЦИЯ...

След трето заседание на ТРГ за разработване на Стратегически план...

0
Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. (ТРГ за разработване на...

Трето заседание на ТРГ за разработване на Стратегически план за развитие...

0
Време за прочит: 2  минути Днес се проведе третото заседание на Тематичната работна група  за развитие на селските райони за периода 2021-27г. На участниците предварително бяха...

Големите ферми се активираха

0
време за прочит: 3 минути Новата Общо стопанска политика или както сега се казва -Стратегия за развитие на земеделието до 2027, набира скорост, по отношение...

Право на отговор: Държавен фонд Земеделие ДФЗ

0
време за прочит: 2 минути От МЗХГ се получи следното писмо: Във връзка с публикуваната на 16.09.2020 г. статия: „Жестока тесла за овощари и зеленчукопроизводители...

Въпроси и отговори: Един обор – две ферми. Възможно ли е

0
време за четене: 2 минути Някои знаят, други не знаят. Във всяка област има изграден Консултативен съвет по животновъдство. Съвети, които трябва на местна почва...

Антракс – Проектонаредба

0
време за прочит: 7 минути Публикуван е на 10 август т.г  Проект на Наредба за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по...

България не е включена в планираното повишаване на защитното мито върху...

0
време за прочит: 1,5 минута България не е включена в планираното повишаване на 25% на защитното мито върху овчето саламуренo сирене за САЩ. За този...

Въпроси и отговори: Документи за фуражи

0
време за четене: от 3 до 55 минути Успяхме да ви представим документите, които трябва да има в папките за една ферма. Това е отговор...

МЗГХ проведе Консултативен съвет по животновъдство

1
време за четене: 3 минути   Данните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) сочат, че се очаква двойно увеличение на реализацията на българско агнешко...

МЗХ – въпроси и отговори: Фуражи и документи

0
време за четене: 2,5 минути   Продължаваме с необходимата документация, която трябва да води един Земеделски производител-животновъд СВЪРЗАНИ ТЕМИ: МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за отглеждане и...

МЗХ-въпроси и отговори: Други документи

0
време за четене: 2 минути Продължаваме с необходимата документация, която трябва да води един Земеделски производител-животновъд ДРУГА  ДОКУМЕНТАЦИЯ МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за отглеждане и...

МЗХГ – въпроси и отговори: Документи за отглеждане и транспортиране на...

0
време за четене: 2 минути Започнахме поместването на необходимите документи в една животновъдна ферма, които трябва да се водят от фермера и при проверка трябва...

МЗХГ- Въпроси и отговори: Документи за животновъдния обект

0
време за прочит: 2 минути Един въпрос, който винаги е интересувал животновъдите и особено по време на преди проверките. Тази година, поради коронавирусът и решение...

МЗХГ: Въпроси и отговори

0
време за четене: 2 минути Някои знаят, други не знаят. Във всяка област има изграден Консултативен съвет по животновъдство. Съвети, които трябва на местна...

Въпроси и отговори: Защо не взех пълна субсидия

0
време за четене: 1 минути Някои знаят, други не знаят. Във всяка област има изграден Консултативен съвет по животновъдство. Съвети, които трябва на местна почва...

Експертите на МЗХГ – допълнителни инструкции

0
време за прочит: 2 минути  Един от най-важните въпроси, който задават фермерите е – какво ще се случи, ако се разболее някой от работниците или...

2 част/ Въпроси НСГБ – МЗХГ отговаря : Ще продадем ли...

0
време за четене: 3 минути Вече малко се окопитихме в обстановката наложена от невидимия враг - корона-вируса.  Започнахме по-уверено да живеем, да работим, да спазваме...

1 част/ Въпроси НСГБ – МЗХГ отговаря

0
Вече малко се окопитихме в обстановката наложена от невидимия враг - корона-вируса.  Започнахме по-уверено да живеем, да работим, да спазваме правилата на днешния ден. Имаше...

МЗХГ – отговаря на въпроси

0
време за прочит: 2 минути ВЪПРОС: Ще бъдат ли ограничени агротехническите мероприятия? Всички пролетни обработки и мероприятия, които се извършват ежегодно на територията на страната, включително...

Актуална информация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове

0
До ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури във всички...

Указания към бизнесоператорите

0
по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID-19  І. Препоръки към бизнес операторите в сектор “Храни” Бизнес операторите в сферата на храните, извършващи производство, съхранение,...

Министерството на земеделието отговаря

1
време за четене: 1 минута Съвсем навреме, Министерството на земеделието, горите и храните откри страница, на която отговаря на въпроси на ЗП. Какви въпроси задават...

Спазване на мерки за биосигурност в животновъдните стопанства

0
време за прочит: 2,5 минути Предвид пандемичната обстановка по отношение на разпространението на Коронавирус – Covid – 19, РБ България е предприела своевременни мерки, които...

Васил Грудев: „Плащанията за Кампания 2019 са изтеглени по-рано от миналата...

0
Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и поетите ангажименти на ръководството за даване на точност, яснота и...

Консултативен съвет Варна пита, МЗХГ отговаря

2
Алтернативата на браншовите организации бяха Консултативните съвет по животновъдство. Какъв беше замисъла за създаването им, така и не се разбра, но те някъде все...

Съвет по животновъдство – Наредба 44

0
По време на Съвета по животновъдство, бе разгледан и проект за промени в Наредба 44 относно ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, / става дума...

Предложения за подпомагане

0
Този път Министерството на земеделието изпревари медиите. Тази сутрин бяха публикувани обсъжданите: Предложените  условия за подпомагане чрез минимална помощ от типа de minimis едрите и...

Министър Танева: Ще надградим Националната информационна системата за идентификация на животните

0
„В рамките на тази година ще актуализираме и надградим Национална информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на  движенията и контрол на здравния статус на...