Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел – стъпка по стъпка / 21 част

Най-напред  публикувах разказ за общото съобщение за доенето с “въртележка”, за това, как работи системата, предимствата и недостатъците, това съобщение можете  да намерите тук.

Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел / 20 част

Доенето може да се обясни най-добре, като се работи стъпка по стъпка. Преди да започне ефективното доене, кравите се събират в зоната на чакане. Това пространство не е отделено пространство, но е разположено приблизително в средата на обора. Така че, първо трябва да се поставят правилно няколко врати. Вратите в предната част на зоната за чакане създават фуния към входа на “въртележката”. Кравите се подкарват от двете страни на обора към зоната на чакане. Те винаги са насочвани в зоната на чакане, така че да са обърнати в правилната посока.

Докато кравите се събират, леглата се почистват с  четка. Фекалиите се изтеглят от леглото и то се постила с чисти дървени стърготини.

Когато всички крави са в зоната на изчакване, задвижващата верига се изтегля зад тях. В алеята за хранене фуражът се поставя по-близо, така че кравите да бъдат стимулирани да се хранят, след като са издоени. Кравите се събират от 2 работника, след което единя ще прибута  храната по-близо, а другия  ще приготви млечната “въртележка” за работа.

След това в стаята на резервоара се задействат правилно 2 клапана, така че млякото да потече към резервоара и позицията е настроена на доене. Хората, които трябва да бъдат в доилната яма, могат да влязат в нея през изхода на кравите. На всеки 2 места можете да отворите врата, което не позволява обаче кравата да стъпи или да падне в доилната яма. Всичко необходимо за работа се приготвя: маркуча за подаване на вода за изплакване е окачена настрана, клапаните се поставят правилно и се поставя филтър. Доилните тръби, пода и стените се напръскват  с вода за да са мокри, така че когато кравите носят мръсотии, те  няма да изсъхнат и да оставят следи. Доилната машина е включена и доилните клъстери се събират чрез натискане на зелен бутон на един от 24-те броячи на мляко DemaTron 70.

Сега, когато всичко е готово да започнете доенето, натискаме бутона напред на контролния панел веднъж или издърпваме зеленият шнур и “въртележката” ще започне да се върти. Входната врата на кравата се отваря и първата крава веднага се разпознава чрез нейната лента за крака Rescounter II, “въртележката” може да спре за момент и кравата да влезе във карусела.  Платформата, на която стоят животните, се състои от бетон с противоплъзгащо покритие,  така че животните да са в безопасност  и да няма риск от подхлъзване. Ако са заели правилното място, то ще бъде открито от сензор, който ще накара “въртележката” да се върти на място. Вратата се отваря, следващата крава се разпознава, “въртележката” отново спира и кравата влиза. Каруселът тръгва за следващата крава и така тя продължава да работи. Всички присъстващи крави са разпознати и информацията е достъпна на сензорния екран. Друга информация също може да бъде потърсена или човек може дори да въведе нещо, ако е необходимо.

Кравите първо се обработват предварително, когато са на карусела: цицките се почистват с хартиени кърпи и ако е необходимо предварително се изтискват няколко струйки мляко. След това се поставят чашките върху цицките. Първите 40 секунди всъщност са предварителна обработка от пулсатора StimoPuls. Това ще позволи на кравата да освободи правилно млякото си. Кравите могат да бъдат предварително подготвени – и след това да се сложат апартите. След всеки 2 до 3 крави трябва да се натисне бутон, така че веригата с електрическо задвижване да се движи напред 0,5 м и избутва кравите напред. Може също така да бъде зададено да се плъзга по 1 м или повече наведнъж, намалявайки необходимостта от натискане на бутона. Веригата също може да бъде свързана с карусела, може да се настрой автоматично да напредва, щом има толкова много крави вътре. Но това е допълнителен вариант, така че не е така в нашата компания. Докато каруселът продължава да се върти, кравата се дои и предвижването на кравите  става автоматично. По този начин всички крави се доят еднакво.

Скоростта на въртене на карусела може да се регулира и на контролния панел в зависимост от скоростта на доене на присъстващите крави. Когато една крава е била обработена с антибиотици и млякото трябва да се събира отделно. Тогава млякото се насочва в индивидуален гюм, които се окачва на кука.. Преди кравите да напуснат въртележката, те се третират: цицките се потапят в дезинфектант. Когато кравите излизат от карусела, кравата може да бъде отделена, ако е необходимо, към клетката за лечение, като се  отвори врата от доилната яма с бутон. След това отделените животни могат да бъдат третирани веднага след доенето.

Когато последните крави са на въртележка, почистването вече може да започне. Не е нужно да се разхождате, защото въртележката все още работи: с голям маркуч за вода пръскате доилните струпвания, пода и метала, които минават пред вас.  Когато последната крава е напуснала въртележка и всичко е добре почистено, въртележката се спира. Доилната машина е спряна, филтърът е изваден, клапаните са поставени обратно на мястото си и маркучите за подаване на вода за изплакване са правилно поставени. В стаята с резервоара положението на доене се изключва от панела, клапаните на резервоара се преместват обратно и позицията за изплакване може да се активира. Доилната машина ще бъде почистена и следващото доене може да започне отново бързо.

Джули Ван Бовен

Приключенията на едно селско момиче / 1 част
Приключенията на едно селско момиче / 2 част
Приключенията на едно селско момиче / 3 част
Приключенията на едно селско момиче – Раждане на теле / 4 част
Приключенията на едно селско момиче – Цезарово сечение / 5 част
Приключенията на едно селско момиче – Отглеждане на телето / 6 част
Приключенията на едно селско момиче – Обезроговяване на телета/ 7 част
Приключенията на едно селско момиче – Всичките ни крави имат име / 8 част
Приключенията на едно селско момиче – Близнаците / 9 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 10 – 1 част
Приключенията на едно селско момиче – Естествено покриване / 11 – 2 част
Приключенията на едно селско момиче – Стойте си у дома и се грижете един за друг! / 12 част
Приключенията на едно селско момиче: Пресушени крави / 13 част
Приключенията на едно селско момиче: Време и вятър / 14 част
Приключенията на едно селско момиче: Пасището / 15 част
Приключенията на едно селско момиче: Близане / 16 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравата смуче мляко от крава/ 17 част
Приключенията на едно селско момиче: Изкуствено осеменяване на крави / 18 част
Приключенията на едно селско момиче: Оборът / 19 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел / 20 част
Приключенията на едно селско момиче: Доене на карусел – стъпка по стъпка / 21 част
Приключенията на едно селско момиче: Кравите бързо изпитват топлинен стрес /22 част
Приключенията на едно селско момиче: На вечеря с краля и кралицата / 23 част
Приключенията на едно селско момиче: Контрол на бременността / 24 част
Приключенията на едно селско момиче: Фермерски кучета / 25 част
Приключенията на едно селско момиче: Даваш както при другите / 26 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.1 част
Приключенията на едно селско момиче: Конструкцията / 27.2 част
Приключенията на едно селско момиче: Дойде и време за пасището / 28 част
Приключенията на едно селско момиче: : Осмата лактация на Беки / 29 част
Приключенията на едно селско момиче: Защо телетата и кравите мучат / 30 част
Приключенията на едно селско момиче: Как работим в екип / 31 част
Приключенията на едно селско момиче: Сигнали от кравата / 32 част

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here